sobota, Marzec 17, 2018

Działalność gospodarcza krok po kroku

0
Działalność gospodarcza krok po kroku


Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju nakładów. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymieniają wydatków, które są uznawane za koszty w działalności gospodarczej. Jedną z zalet prowadzania własnej działalności gospodarczej są duże możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów. W ich skład może wchodzić komputer, samochód, sprzęt biurowy,

Skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy

Trzy najpopularniejsze sposoby na zdobycie dofinansowania dla firmy to:

 • dotacja z UE (do 100.000 zł)
 • dotacja z UP (do 20.000 zł)
 • kredyt gotówkowy (do 350.000 zł)

działalność gospodarczaPlusy i minusy działalności gospodarczej

Plusy działalności gospodarczej:

 • łatwa do założenia,
 • łatwa do prowadzenia,
 • generuje praktycznie zerowe koszty przy rejestracji,
 • posiada bardzo tanią księgowość.

Minusy działalności gospodarczej:

 • przymus opłacania składek ZUS bez względu na to, czy firma generuje jakikolwiek obrót,
 • odpowiadanie własnym majątkiem za długi firmy.

Koszty związane z założeniem działalności

Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się z poniesieniem różnych wydatków, takich jak:

 • opłata skarbowa w urzędzie skarbowym, jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek VAT-R (zarejestrowanie jako podatnik VAT czynny lub zwolniony),
 • wyrobienie pieczątki,
 • założenie konta w banku,
 • zakup niezbędnego wyposażenia np. komputer,
 • zakup materiałów jak artykuły biurowe,
 • zakup usług związanych z tworzeniem strony internetowej.

Krok po kroku

Krok 1 – zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. Wypełnienie wniosku spowoduje zgłoszenie działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o wpis do ewidencji jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w ramach Głównego Urzędu Statystycznego.

Krok 2- Określenie zakresu działalności gospodarczej. Zakres działalności należy określić na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Krok 3- Zgłoszenie do ZUS. W ZUS-ie trzeba dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego.

Krok 4- Nadanie numeru REGON.

Krok 5- Wybór formy opodatkowania. W formularzu CEIDG- 1 wybiera się również formę opodatkowania. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru między kilkoma formami opodatkowania. Najbardziej popularne formy to:

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Pieczątka firmowa- wyrobienie pieczątki firmowej nie jest prawnie wymagane, jednakże jest ważnym krokiem przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Krok 6- Założenie rachunku bankowego.

Krok 7- Sanepid (opcjonalnie)

Krok 8- PIP (opcjonalnie). Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej zobowiązany jest zawiadomić o tym Państwową Inspekcje Pracy.

Jak wybrać dobrego brokera?

0

Każdy z nas kiedyś przeprowadził operację wymiany waluty ze złotówek na obcą. Zdarza się to zazwyczaj przed wyjazdem za granicę. Na naszej transakcji zarabia oczywiście bank lub kantor, który taniej waluty kupuje, a drożej sprzedaje. Jako osoba indywidualna nigdy nie kupimy waluty w cenie, jaka występuje na rynkach finansowych. Można to zrobić tylko w jednym przypadku, musimy zostać inwestorem na forexie. Będziemy wtedy mogli kupować walutę po określonej cenie, a gdy jej wartość wzrośnie, sprzedać z zyskiem.

Pierwszą czynnością początkującego inwestora jest wybór platformy Forex. I tu z pomocą przyjdzie ranking brokerów Forex. Dobra platforma powinna być w języku polskim, nie jest to trudne do realizacji, gdyż platform w języku polskim jest bardzo dużo. Inwestowanie tutaj polega na zasadzie tanio kupuj, drogo sprzedawaj. Jednak nie jest to takie łatwe jak się wydaje. Potrzebne jest trochę edukacji, warto więc wybrać się do brokera, który organizuje darmowe szkolenia. Można tutaj skorzystać z darmowych kont treningowych.

Jak wybrać dobrego brokera, z którym będziemy współpracować? Większość brokerów nie pobiera opłat od klientów, gdyż ich zysk to różnica między wartością kupna a sprzedaży. Nazywamy to widełkami albo bardziej fachowo spreadem. Dlatego ważne jest, aby wybrać takiego, który oferuje nam najkorzystniejsze spready. Dlatego należy korzystać z rankingów brokerów, gdyż dają one ogólny przegląd tego rynku. Ranking Forex pokazuje najlepszych brokerów i ich dobre strony. U jednych będą to darmowe konta demo, które zaopatrzone w wirtualną gotówkę nadają się idealne do samodzielnej nauki inwestowania, u drugich dostęp do setek instrumentów finansowych w tym na przykład do rynku akcji. Warto też zwrócić uwagę na to, który z nich daje możliwość najszybszych wypłat.

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym doradcą i pośrednikiem ubezpieczeniowym, niezwiązanym z żadnym towarzystwem ani zakładem ubezpieczeniowym, gwarantują to regulacje prawne. Przy wyborze brokera warto sprawdzić jego regulacje.

Gdzie założyć działalność gospodarczą

0
Praca za granicą dla studentów

Do niedawna zakładanie firmy było żmudnym i czasochłonnym przedsięwzięciem. Przedsiębiorca musiał się liczyć z tym, że całość procesu może zająć nawet kilka tygodni i pochłonąć wiele nerwów związanych z chodzeniem od okienka do okienka. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoba fizyczna, która zamierza rozpocząć własną działalność gospodarczą, zobowiązana jest do podjęcia dwóch kroków:

 • wypełnienia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • złożenia go w Urzędzie Gminy.

Indywidualna działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prowadzenia Gdzie założyć działalność gospodarcząprzedsiębiorstwa. Jej założenie nie jest warunkowane posiadaniem kapitału początkowego. Wymaga jedynie złożenia wniosku (CEIDG-1) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek należy składać drogą elektroniczną lub w wybranym Urzędzie Miasta/Gminy, bez żadnej przynależności miejscowej.

Rejestracja działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.ceidg.gov.pl. Wniosek wypełniony on-line należy podpisać w dowolnej gminie
 • w formie wniosku papierowego w gminie
 • wypełniajac wniosek on-line i podpisujac go swoim “podpisem zaufanym” przez internet
 • przesyłając wniosek listem poleconym do wybranej gminy
 • przez telefon

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:

 • gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
 • gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Wniosek CEIDG -1

Jest to zintegrowany formularz, wykorzystywany przy zakładaniu firmy, zgłaszaniu zmian w posiadanym wpisie, zawieszaniu i wznawianiu działalności oraz jej likwidowaniu. Wniosek CEIDG -1 jest jednocześnie:

 1. wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
 2. zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym na potrzeby NIP
 3. oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 4. zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany dla potrzeb ubezpieczeń społecznych

CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku CEIDG-1 wraz z informacją o dokonaniu wpisu do właściwego urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż następnego dnia roboczego po dokonaniu wpisu.

Koszty założenia firmy zależą od wielu czynników. Na przykład, opłaty związane z rejestracją firmy są uzależnione od tego, jaką formę prawną wybierzesz. Rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej jest bezpłatne. Rejestracja spółek osobowych i kapitałowych wymaga już pewnych nakładów.

Kredyt hipoteczny dla firm

0
Pożyczka ekspresowa

Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny, wnioskodawca musi uwiarygodnić, że będzie w stanie spłacać raty. Posiadanie stałego źródła dochodu jest niezwykle istotne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny, ale wymaga to skompletowania niezbędnych zaświadczeń i przestrzegania kilku warunków. W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej tylko Twoje prywatne i firmowe zobowiązania wpływają na zdolność kredytową, ale uwaga, jeśli jesteś w spółce i ta zaciągnęła kredyty firmowe to one także wpływają na ocenę Twojej wiarygodności i możliwości terminowego spłacania kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to produkt przeznaczony na konkretny cel: zakup mieszkania, ziemi lub budowę domu. Zgodnie z Rekomendacją S, muszą ostrożniej podchodzić do kwestii udzielania produktów kredytowych. Szczególnie ważne jest, żeby potencjalny klient Kredyt hipoteczny dla firmposiadał wkład własny i zdolność kredytową gwarantującą mu możliwość regularnego opłacania kolejnych rat. By wyliczyć zdolność kredytową, banki stosują zawiłe matematyczne formuły. Nie bez znaczenia jest przy tym formalna strona dochodów potencjalnego kredytobiorcy, czyli ich źródło. W przypadku kredytów hipotecznych dla przedsiębiorców równie ważnym warunkiem, obok wykazania się niezbędną zdolnością finansową, jest także minimalny okres prowadzenia firmy. Biorąc pod uwagę tę kwestię, propozycje banków są bardzo zróżnicowane.

Dokumenty potrzebne na kredyt hipoteczny dla firm

Poza dokumentami ogólnymi i dotyczącymi przedmiotu kredytowania, czyli nieruchomości każdy przedsiębiorca będzie musiał dostarczyć:

 • Dokumenty rejestracyjne firmy z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, umowa spółki;
 • Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem w US;
 • Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS;
 • Rozliczenie PIT 36 (36L) za poprzedni rok obrachunkowy z potwierdzeniem złożenia w US;
 • Wyciągi z rachunku bankowego firmowego

Aby otrzymać wymarzony kredyt należy udać się do banku z wypełnionym pismem. Do wniosku należy również dołączyć szereg dokumentów traktujących o formie prawnej firmy, jej przedstawicielach, kondycji finansowej, zestawienia majątku czy wykazu ewentualnych zaległości w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym. Do tego oczywiście potrzebujemy wszystkich dokumentów odnoszących się do prawnego statusu nieruchomości, która ma zostać obciążona hipoteką.

Okres prowadzenia działalności gospodarczej

Przy staraniu się o kredyt hipoteczny nie bez znaczenia jest także, ile czasu przedsiębiorca prowadzi firmę, czyli jakie ma doświadczenie w konkurowaniu w danym sektorze na rynku. Banki stosują różną politykę – nie wszystkie są zainteresowane udzielaniem kredytów hipotecznych przedsiębiorcom, którzy działalność gospodarczą otworzyli stosunkowo niedawno, np. 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Banki kredytów najchętniej udzielają osobom zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Zarabianie przez internet ankiety

0
Zarabianie przez internet ankiety

To ostatnio bardzo popularna forma dorabiania do pensji czy kieszonkowego. Wypełnianie ankiet nie wymaga od Ciebie żadnych szczególnych umiejętności – musisz tylko odpowiadać na kolejne pytania, jakie zadaje autor ankiety. Przy wyborze firmy warto zwrócić uwagę na poniższe aspekty:

 • częstotliwość pojawiania się ankiet,
 • ilość dostępnych ankiet oraz ich tematyka,
 • minimalny próg niezbędny do dokonania wypłaty,
 • sposób wypłacania pieniędzy – czy w rachubę wchodzi tylko przelew na np. konto PayPal, czy także na rachunek bankowy itp.,
 • wypłacalność firmy,
 • wiarygodność firmy potwierdzona m.in. opiniami użytkowników.

Ankiety internetowe to świetny sposób na pozyskanie dodatkowych pieniędzy bez Zarabianie przez internet ankiety

wychodzenia z domu, bez ryzyka i bez konieczności posiadania wyspecjalizowanych umiejętności. Wystarczy zarejestrować się na portalu, by zacząć wypełniać płatne ankiety i otrzymywać punkty, które następnie można wymienić na pieniądze. Ankiet możesz dodatkowo szukać w sprawdzonych serwisach badawczych, takich jak My Survey Panel, IPSOS czy IBIS Panel. Działajają one od kilku lat, są wiarygodne i rzetelne, więc możesz bez obaw korzystać z ich propozycji.

Zalety zarabiania przez internet na ankietach

Wypełnianie ankiet to popularna czynność wykonywana przez osoby zainteresowane zarabianiem przez internet. Spośród zalet, jakimi się ona charakteryzuje, wymienia się m.in.:

 • duże zróżnicowanie tematyczne – ankiety można dopasować pod kątem indywidualnych preferencji,
 • elastyczność czasu pracy – sam decydujesz o tym, kiedy zajmujesz się wypełnianiem ankiet, mając przy tym na uwadze swój grafik dnia,
 • brak wymogów odnośnie doświadczenia – nie musisz posiadać specjalistycznych kwalifikacji czy umiejętności, potrzebujesz jedynie tego, o czym jest mowa we wstępie,
 • prostotę – ankiety nie są trudne i skomplikowane, a średni czas przeznaczony na wypełnienie jednej sztuki mieści się w przedziale od kilku do kilkunastu minut,
 • spory wybór firm oferujących płatne ankiety – nic nie stoi na przeszkodzie, aby zarejestrować się w kilku serwisach.

 

ZARABIANIE NA WYPEŁNIANIU ANKIET- polecane serwisy

 1. Toluna –otrzymaj za to gratyfikacje, którą później możesz wypłacić na Paypal, nagrody czy bony podarunkowe.
 2. pl –Zebrane punkty w serwisie można zamienić na nagrody lub wypłacić na konto bankowe.
 3. Green Panthera – posiada sporo ankiet i zadań do wykonania oraz atrakcyjny program partnerski.
 4. Myiyo- Pieniądze są wypłacane na konto PayPal. Średnia wysokość stawek: od 5 zł do 25 zł, w zależności od długości ankiety.
 5. Imasonline- Średni czas potrzebny na wypełnienie jednej ankiety wynosi od 10 do 20 min. Jedna ankieta warta jest przecietnie od 35 do 60 pkt – 1 pkt to 0,10 zł. Minimum do wypłaty to 300 pkt.

Wypełniając ankiety w internecie nie zarobimy bardzo dużych pieniędzy, ale mogą one okazać się bardzo miłym i solidnym dodatkiem do pensji, dzięki któremu opłacimy np. rachunki lub uzbieramy na nowy telefon.

Buty damskie – jakie nosić, by wyglądać modnie?

0
fotolia.com, 166707240 | Autor: ivanjimenezfoto

Większość kobiet ma przynajmniej jedną słabość. Dla jednych będą to torebki damskie, a dla innych biżuteria. Istnieją jednak kobiety, dla których ogromne znaczenie ma wybór odpowiedniego obuwia. I nic dziwnego – ten z pozoru niewielki element garderoby może zaważyć na całym naszym wizerunku.

Studia kierunki

0
Studia kierunki

Tysiące maturzystów co roku staje przed koniecznością wyboru kierunku studiów. Wybór nie jest jednak prosty – setki dostępnych kierunków i uczelni sprawiają, iż właściwy wybór Studia kierunkibardzo często jest utrudniony. Warto również zapoznać się z aktualną sytuacją na rynku pracy. Należy sprawdzić na jakich specjalistów jest największe zapotrzebowanie, a jakimi rynek jest już przesycony. Bardzo często ukończenie takich studiów wiąże się z wielkim wysiłkiem, gdyż materiał omawiany w ciągu tych kilku lat wymaga systematycznej nauki, jednak jak widać po rynku zatrudnienia, ta ciężka praca się opłaca.

Jakie kierunki studiów dla kogo

W przypadku osób posiadających zdolności do przyswajania nauk ścisłych, jak najbardziej polecane są kierunki proponowane przez politechniki oraz wydziały chemii i informatyki przy uczelniach wyższych. Przy wyborze uczelni warto sprawdzić rankingi, poszukać informacji w internecie, dowiedzieć się, co uczelnia oferuje oprócz minimum programowego.

Przyszłościowe kierunki studiów

 1. Studia medyczne– medycyna, stomatologia, farmacja, fizjoterapia, dietetyka, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, neurobiologia i kosmetologia.
 2. Studia ekonomiczne– specjalista od kadr, specjalista w dziale rachunkowości, menadżer marketingu, project manager, analityk biznesowy, księgowy, doradca finansowy i inwestycyjny oraz pracownik działu finansowego
 3. Studia techniczne– mechanika, architektura, elektronika, elektrotechnika, nanotechnologia czy telekomunikacja

Studia dzienne, wieczorowe, czy zaoczne

 • Studia dzienne na uczelniach państwowych są wciąż najbardziej popularne. Ich największą zaletą jest fakt, że są bezpłatne. Tacy studenci są często niezależni finansowo, a ilość ćwiczeń i wykładów na uczelni jest nieporównywalnie większa, niż na studiach niestacjonarnych.
 • studia w trybie zaocznym– Plusem studiów zaocznych jest to, że zajęcia odbywają się zazwyczaj co drugi weekend i bez większego problemu można pogodzić je z pracą.
 • studia wieczorowe– Na wielu uczelniach zajęcia odbywają się w przeciągu całego dnia, za to tylko 2 lub 3 razy w tygodniu. Od studiów dziennych różni je ilość godzin zajęć, oraz fakt, że trzeba za nie płacić, niekiedy tyle, co za studia zaoczne.

Przykładowe kierunki studiów

 1. ochrona dóbr kultury- trzeba kochać historię i historię sztuki, dostrzegać rzeczy cenne wokół siebie
 2. agrochemia- dają szansę na specjalizację praktycznie od pierwszego roku i zdobycie wiedzy oraz umiejętności unikatowych na rynku.
 3. chemia kosmetyczna- zapotrzebowanie na fachowców – już nie „zwykłych” chemików, ale specjalistów od chemii kosmetycznej, zdolnych tworzyć nowe produkty i oceniać te już istniejące.
 4. Energetyka- polski sektor energetyczny wymaga gruntownej modernizacji – zarówno jego infrastruktura, jak i kadry. Dobrze wykształconych energetyków rynek pracy przyjmie z otwartymi ramionami.
 5. Politologia- to kierunek łączący wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, historii, socjologii i psychologii społecznej. Mają go w swojej ofercie praktycznie wszystkie uniwersytety, można wybierać wśród wielu interesujących specjalności.

Podanie o urlop wychowawczy

0
Podanie o urlop wychowawczy

Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego na wniosek rodzica. Pracownik powinien napisać podanie z prośbą o taki urlop. Pracownikowi zatrudnionemu przez minimum 6 miesięcy przysługuje prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Z urlopu wychowawczego można skorzystać w maksymalnie 5 częściach, które nie muszą następować bezpośrednio po sobie. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

Co to jest urlop wychowawczy

Jest to przede wszystkim przerwa w pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad Podanie o urlop wychowawczydzieckiem, po tym, jak rodzice wykorzystają urlop macierzyński i urlop rodzicielski. A więc urlop dotyczy opieki nad starszym dzieckiem, już nie niemowlęciem. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową (u dotychczasowego lub innego pracodawcy) albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Ile trwa urlop wychowawczy

Wymiar urlopu wychowawczego to maksymalnie 36 miesięcy, przy czym jeden miesiąc jest przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica, np. mama przebywa na urlopie 35 miesięcy, a tata 1 miesiąc albo odwrotnie. Rodzic będzie mógł skorzystać z pełnego urlopu, czyli 36 miesięcy tylko w przypadku, jeżeli:

1) drugi rodzic dziecka nie żyje,

2) drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,

3) drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność i wymaga opieki, urlop ten można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Co ważne, jeśli pracownik złoży wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, pracodawca nie może go zwolnić aż do dnia zakończenia tego urlopu. Ochrona nie obejmie jednak opiekuna dziecka jeśli firma ogłosi upadłość lub likwidację, albo jeśli zwolnienie będzie uzasadnione i nastąpi z winy pracownika.

Wniosek

Wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać:

1) imię i nazwisko pracownika;

2) imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część;

3) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko;

Trzeba też dołączyć pisemne oświadczenie drugiego opiekuna, w którym deklaruje, że nie będzie korzystał w tym czasie z urlopu wychowawczego albo o terminie, w którym zamierza z niego korzystać jednocześnie z osobą, która składa wniosek. Urlop wychowawczy udzielany jest wyłącznie na wniosek pracownika. Wniosek powinien być złożony na piśmie w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Ustawodawca określił przypadki, w których pracownik może zrezygnować z urlopu:

– w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;

– po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Studia podyplomowe dla nauczycieli

0
Studia podyplomowe dla nauczycieli

Studia podyplomowe kwalifikacyjne są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Studia podyplomowe to możliwość zdobywania kolejnych umiejętności, uprawnień, czy nawet nowego zawodu lub szansa na całkowite przekwalifikowanie się. Wiele polskich uczelni wyższych postanowiło dostosować część swojej oferty kształcenia, w ramach studiów podyplomowych, do oczekiwań i potrzeb grona pedagogicznego. Programy wielu specjalistycznych kierunków zostały opracowane od podstaw i dostosowane do umiejętności posiadanych przez nauczycieli. Szczególną popularnością cieszą się kierunki związane z nauczaniem języków obcych, doradztwem, mediacjami i negocjacjami, marketingiem, podstawami informatyki oraz zarządzaniem. Na pewno pracodawcy patrzą obecnie na ukończone kursy, studia podyplomowe właśnie czy wszelkie dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, które nie są dyplomem studiów licencjackich czy magisterskich. Pracodawcy szukają specjalistów, ludzi z wiedzą praktyczną, nie tylko teoretyczną.

Jaki kierunek studiów podyplomowych wybrać

Na pytanie jaki kierunek studiów wybrać czy co warto studiować, nie da się odpowiedzieć Studia podyplomowe dla nauczycieliraz. Rynek pracy jest elastyczny i zmienia się na tyle szybko, że coś, co dzisiaj może być uznawane za opłacalne, jutro może być zupełnie bezużyteczne. Dlatego często to do ciebie należy znalezienie złotego środka pomiędzy czymś, co po skończeniu studiów mógłbyś robić w życiu a tym, co zapewni ci w miarę przyzwoite życie. Poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych kwalifikacji to inwestycja w samego siebie. Studia podyplomowe to np. szansa na zdobycie szerokich kontaktów w biznesie. Przed podjęciem studiów podyplomowych zastanówmy się, jaki cel dzięki dodatkowej nauce chcemy osiągnąć. Studia podyplomowe nie są obowiązkowe. Jeśli nie możesz zdecydować się na konkretny kierunek, lepiej wstrzymaj się z decyzją o ich podjęciu. Pamiętaj, że w dzisiejszych czasach liczy się przede wszystkim doświadczenie zawodowe. Przy wyborze kierunku nie ma prostych ani jednoznacznych reguł. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na te studia, które łączą w swoim programie wiedzę z różnych jakościowo obszarów, jak np. wiedzę ścisłą z umiejętnościami miękkimi, znajomość finansów i rachunkowości z umiejętnościami miękkimi i wiedzą informatyczną.

Podyplomówka dla bezrobotnych

Darmowe bywają studia podyplomowe dla osób bezrobotnych. Powiatowy urząd pracy może sfinansować zarejestrowanemu bezrobotnemu nawet całość kosztów studiów podyplomowych, lecz nie więcej niż 300 procent przeciętnego wynagrodzenia. Studia podyplomowe trwają minimum rok (dwa semestry) i kosztują przeważnie 2-3 tysiące za rok. Inną ważną kwestią jest wybór odpowiedniej uczelni do odbycia studiów podyplomowych, gdyż poziom nauczania może się różnić w zależności od uczelni. Warto więc zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim wybierając uczelnię, należy zwrócić uwagę na jej renomę oraz na program studiów.

Anonimowe konto bankowe

0
Skąd wziąć pieniądze

W Polsce zgodnie z prawem nie ma możliwości założenia anonimowego konta bankowego. Podpisanie umowy w celu założenia rachunku zawsze wiąże się z koniecznością podania swoich danych, takich jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer i seria dowodu czy numer PESEL. Te informacje są znane pracownikom banku, którzy zobowiązani są do tego, by w razie potrzeby udostępnić je odpowiednim służbom, takim jak prokuratura czy urzędy skarbowe.

Całkowita anonimowość jest niemożliwa z dwóch powodów:

 • aby założyć rachunek bankowy, trzeba podpisać odpowiednią umowę. Nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu nasze dane posiada więc przynajmniej jeden pracownik banku;
 • zdecydowana większość systemów prawnych (jeśli nie wszystkie) obliguje banki do
  udostępniania danych takim instytucjom jak urzędy skarbowe czy prokuratura. W razie
  podejrzenia o popełnieniu przestępstwa nawet tajemnica bankowa może nam nie pomóc.

Anonimowe konto bankowe za granicą

Chociaż większość krajów kontroluje posiadaczy kont bankowych, wciąż istnieją państwa, Anonimowe konto bankowedla których absolutnym priorytetem jest ochrona interesów klientów, w tym anonimowości. Do tych krajów należą przede wszystkim Austria i Szwajcaria. Niestety, w związku z unijnymi regulacjami, szwajcarskie banki muszą zgodzić się na wymianę danych o kontach m.in. ze służbami. Wciąż jednak konto szwajcarskie daje bardzo wiele prywatności. Szwajcarzy ujawniają dane posiadacza wyłącznie w sytuacjach, gdy konto było powiązane z osobą oskarżoną o ciężkie przestępstwo.

Kryptowaluta

Kryptowaluty można na wielu stronach kupić całkowicie anonimowo, w innych wymagana jest weryfikacja. Jeżeli zdecydujesz się na wersję anonimową, Twoja prywatność jest dobrze chroniona, a jednocześnie wirtualny pieniądz zachowuje wiarygodność. Kryptowaluty obarczone są dużym ryzykiem zmiany kursu. Poszczególne kryptowaluty różnią się między sobą poziomem zabezpieczeń. Niektóre z nich (jak Bitcoin) podlegają rynkowym prawom popytu i podaży, inne, (jak DasCoin) są produktami scentralizowanymi, przypominającymi niebezpieczne piramidy finansowe.

Karta prepaid

Nie musisz iść do banku po to, aby podpisać umowę, nie musisz także zakładać rachunku. Z kartą prepaid przy minimum formalności możesz cieszyć się pełną swobodą transakcji. Nie musisz iść do banku po to, aby podpisać umowę, nie musisz także zakładać rachunku. Użytkownicy takich kart nie muszą posiadać osobistego rachunku bankowego, aby wnioskować o kartę. Dzięki temu karta nie jest spersonalizowana i możemy udostępniać ją dzieciom, znajomym czy pracownikom. Z kartą prepaid przy minimum formalności możesz cieszyć się pełną swobodą transakcji. Karty te mają dwie idealne cechy:

 • umożliwiają posiadanie ANONIMOWEGO konta bankowego, maksymalna kwota na koncie to 10 tys. Maksymalny jednorazowy przelew na konto to 4 tys. złotych, maksymalna wpłata gotówkowa na konto to 500 zł.
 • umożliwiają dokonywanie płatności Internetowych z podaniem dowolnego imienia i nazwiska co można wykorzystać w każdym serwisie wymagającym autoryzacji danych przez płatność kartą.