Przedsiębiorstwa, które wciąż chcą pozostawać konkurencyjne, muszą być aktywne innowacyjnie. Czy polskie firmy możemy zaliczyć do tego grona? Prześwietlamy najnowszy raport przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Innowacja ma wiele twarzy

Innowacja obejmuje najważniejsze obszary funkcjonowania firmy. Możemy podzielić ją na: produktową, procesową (technologiczną), organizacyjną, społeczną i marketingową. Wdrożenie strategii innowacji pozwala m.in. na wprowadzenie nowych lub udoskonalonych produktów na rynek, obniżenie kosztów produkcji czy zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Innowacyjność w polskich firmach

Analizując innowacyjność polskich firm, skupimy się na danych zawartych w dokumencie „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014-2016” zebranych przez Główny Urząd Statystyczny.

Przedsiębiorstwem aktywnym innowacyjnie możemy nazwać te podmioty, które w ciągu badanego okresu wprowadziły co najmniej jedną innowację produktową, procesową lub zrealizowały przynajmniej jeden projekt innowacyjny.

Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2014-2016 działalnością innowacyjną wykazało się 20,3% firm z branży przemysłowej, a także 14,5% przedsiębiorstw z branży usługowej[1]. Odsetek firm aktywnych innowacyjnie z branży przemysłowej w latach 2014-2016 był o 1,4 punktu procentowego wyższy niż w latach 2013-2015, a w przedsiębiorstwach usługowych o 3,9 punktu procentowego[2].

Udział przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów wprowadzonych na rynek w latach 2014-2016 w przedsiębiorstwach z branży przemysłowej ogółem wyniósł 8,1%, a w firmach należących do branży usługowej 3,9%. Największy udział przychodów w obu przypadkach odnotowano w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 osób[3].

Jak uzyskać dotacje na innowacyjne projekty?

Dotacje na innowacje to szansa na pozyskanie nowych klientów, usprawnienie procesów technologicznych i optymalizację kosztów, zwłaszcza dla firm należących do sektora MŚP. Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem dodatkowych funduszy mogą skorzystać z bezpłatnych narzędzi dostępnych w internecie takich jak Dotacjometr opracowany przez zespół Crido Taxand.

Więcej na https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/

[1] Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014-2016, Warszawa, 27. 10. 2017, s. 1.

[2] Ibidem, s. 1.

[3] Ibidem, s. 3.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here