sobota, luty 4, 2023

Zdolność kredytowa – czym jest i jak ją poprawić

0
Zdolność kredytowa - czym jest i jak ją poprawić

Termin zdolności kredytowej jest łatwe do zdefiniowania. Pod pojęciem zdolności kredytowej rozumiemy zdolność kredytobiorcy do uregulowania uprzednio zaciągniętych zobowiązań finansowych w określonym czasie. Istnieje wiele sposobów na poprawienie zdolności kredytowej. Warto przedstawić niektóre z nich.

Osoba, której zależy na dobrej zdolności kredytowej, powinna zatroszczyć się swoją historię w Biurze Informacji Kredytowej. Informacje, które udostępnia bankom BIK, determinują nasz wizerunek jako kredytobiorcy. Warto zatem przed złożeniem wniosku o kredyt sprawdzić nasz indywidualny raport, który przechowuje BIK. Jeśli okaże się, że mamy jeszcze jakiekolwiek niespłacone w terminie zobowiązania, należy je uregulować jak najszybciej. Sprytnym sposobem na poprawienie zdolności kredytowej jest również skorzystanie z taniego kredytu konsumenckiego i spłacenie go w wyznaczonym czasie.

Aby polepszyć naszą zdolność kredytową, warto również zrezygnować z kart kredytowych oraz tak zwanego kredytu odnawialnego powiązanego z rachunkiem bieżącym. Przy kalkulowaniu zdolności kredytowej banki dodają do regularnych zobowiązań około 3-5 procent dostępnego limitu.

Kolejnym sposobem na zwiększenie naszej zdolności kredytowej jest zmniejszenie liczby osób, które wchodzą w skład naszego gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać optymalną zdolność kredytową, warto wziąć kredyt w złotówkach. Wynika to z faktu, że banki zwykle wyolbrzymiają koszty związane z przewalutowaniem kredytu zaciągniętego w walucie obcej.

Aby zoptymalizować swoją zdolność kredytową, można również skorzystać z tak zwanego kredytu refinansowego. Kredyt ten polega na przeniesieniu dotychczas posiadanych kredytów do nowego tańszego banku.

Prozaicznym sposobem, który pozwala poprawić zdolność kredytową, jest wydłużenie okresu spłaty zaciągniętego kredytu. Wspomniana modyfikacja implikuje niższe raty kapitałowo-odsetkowe. Przekłada się to na uzyskanie lepszej zdolności kredytowej.

Jak widać, poprawienie zdolności kredytowej nie jest rudnym zadaniem. To przede wszystkim od nas zależy, w jaki sposób je zrealizujemy.

Jak mądrze wziąć kredyt hipoteczny

0
Jak mądrze wziąć kredyt hipoteczny

Skorzystanie z kredytu hipotecznego oraz kupno nieruchomości są w wielu wypadkach najważniejszymi decyzjami inwestycyjnymi podejmowanymi w ciągu ludzkiego życia. Decyzja ta niesie za sobą ogromne konsekwencje w rozległym horyzoncie czasowym. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego musi być poprzedzone dokładnym przeanalizowaniem naszych własnych potrzeb oraz warunków, na których wspomniany kredyt jest udzielany.

Przy decydowaniu się na kredyt hipoteczny, należy zastanowić się, czy comiesięczna rata zaciągniętego kredytu nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Perspektywa oddawania bankowi na przykład 35 procent naszych comiesięcznych dochodów nie napawa optymizmem. Ponadto, w rozważaniach poprzedzających decyzję o zaciągnięciu kredytu hipotecznego trzeba uwzględnić sytuacje kryzysowe. Co stanie się, jeśli nagle stracimy pracę? Jak wiele czasu zajmie nam znalezienie następnej? Na te pytania musimy sobie koniecznie odpowiedzieć przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny.

Podczas wizyty w placówce bankowej trzeba z dużą rezerwą podchodzić do wszelkich rad oraz sugestii udzielanych przez doradcę finansowego. Pracujący w banku doradcy są bowiem doświadczonymi sprzedawcami, którzy są w stanie użyć najbardziej wysublimowanych psychologicznych manipulacji po to, aby sprzedać nam kredyt hipoteczny, który wiąże się z najwyższą prowizją dla pracownika banku.

Przy braniu kredytu hipotecznego bardzo ważne jest skrupulatne przeczytanie umowy oraz negocjowanie zawartych w niej warunków. Trzeba nieustannie pamiętać o tym, że kredyt hipoteczny nie jest sztywnym produktem. Kredytobiorca ma mnóstwo możliwości w zakresie negocjowania umowy kredytowej. Może on bowiem przedyskutować z doradcą bankowym nie tylko parametry kredytu, a nawet żądać zamieszczania lub usunięcia konkretnych klauzul. Bardzo ważne jest, aby w umowie znalazły się warunki dotyczące nadpłacania i szybszej spłaty kredytu w sytuacji, gdy nasza sytuacja finansowa ulegnie niespodziewanej poprawie. Przed podpisaniem umowy należy koniecznie poświęcić dużo czasu na zapoznanie się z jej treścią. Trzeba koniecznie poprosić o wydrukowanie wzoru umowy lub przesłanie go na adres mailowy.

Własna firma czy etat

0
Własna firma czy etat

Wybór pomiędzy pracą na etacie a założeniem własnej działalności gospodarczej stanowi nie lada dylemat dla wielu Polaków. Jeszcze nie tak dawno pojęcie pracy zawodowej było utożsamiane jedynie z zajęciem na etacie. Wraz z ewolucją gospodarki, coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Przy podejmowaniu decyzji, którą z tych dwóch opcji wybrać, warto rozważyć zalety i wady każdego z rozwiązań.

Walorem pracy na etacie jest niewątpliwie poczucie bezpieczeństwa. Fakt ten ma niebagatelne znaczenie zwłaszcza dla osób, które wykazują dużą awersję do ryzyka. Płatny urlop i ochrona socjalna przyczyniają się do zwiększenia poczucia komfortu. Ze wspomnianymi walorami wiąże się też fakt, że praca na etacie daje więcej możliwości odpoczynku psychicznego.

Własna firma ma zupełnie inną specyfikę. Taka forma aktywności biznesowej daje ogromną swobodę. Przedsiębiorca sam ustala swoje priorytety i działania. Wiąże się to jednak z dużą odpowiedzialnością. Osoba prowadząca swój własny biznes musi być doskonale zorganizowana i zdyscyplinowana po to, by nie przeoczyć ważnych okazji biznesowych. W działalności gospodarczej nie ma czegoś takiego jak z góry ustalone godziny pracy. Dodatkowym atutem własnego biznesu jest możliwość zaliczenia w poczet kosztów wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (paliwo, komputer, czynsz, księgowość).

Bezdyskusyjnym mankamentem działalności gospodarczej jest konieczność samodzielnego opłacania przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego. Warto jednak przy tej okazji zaznaczyć, że przez dwa pierwsze lata prowadzenia działalności gospodarczej osoba za nią odpowiedzialna może skorzystać z przywileju uprawniającego do opłacania obniżonej składki ZUS. Po upływie dwóch lat trzeba już płacić pełną wysokość składki ZUS, co wiąże się z koniecznością wypracowywania większych przychodów. Przedsiębiorca jest ponadto zmuszony opłacać dodatkową składkę chorobową, jeśli chce skorzystać ze świadczenia chorobowego.

ZOBACZ TEŻ