Awaria chińskiej tamy a sytuacja na rynku forex

Rekordowe opady w Chinach spowodowały uszkodzenie największej tamy świata. Czy grozi nam globalna katastrofa? Jak donosi CNN, ilość opadów i napór wody spowodowały, że Tama Trzech Przełomów doznała lekkiej deformacji. Informacja ta została opublikowana przez chińskie władze, co samo w sobie jest dość niepokojące, ponieważ Chińczycy bardzo rzadko informują o tego typu incydentach. Uszkodzenie obiektu może grozić globalną katastrofą oraz zachwianiem gospodarki światowej.

Tama Trzech Przełomów

W 2003, w centralnej prowincji Chin – Hubei powstała największa na świecie hydroelektrownia. Budowa Tamy Trzech Przełomów wpłynęła nie tylko na miejscową gospodarkę czy same Chiny, ale i na cały świat. W wyniku jej powstania przesiedlono ponad milion mieszkańców Chin, a sama masa budowli w nieznacznym stopniu wpłynęła na oś obrotu Ziemi, a także przyczyniła się do zmniejszenia użycia węgla, emisji gazów cieplarnianych. Z powodu jej budowy zatopiono ponad 17 dużych miast i 100 miasteczek, zalewając wiele fabryk, kopalń oraz stanowisk archeologicznych. Wszelkie awarie w tego typu obiekcie mają znaczący wpływ na gospodarkę światową.

Gospodarka światowa zagrożona

Katastrofa tamy zagroziłaby gospodarce nie tylko chińskiej, ale i światowej. W wyniku przerwania tamy zostanie uwolniona gigantyczna masa wody, która zmiecie sporą cześć regionu. Od 30 minut do godziny zajmie fali dotarcie do Yichang i Jinzhou, po 10 godzinach zniszczony zostanie Wuhan, a po upływie doby kilkumetrowa fala zaleje Szanghaj, serce gospodarcze Chin. Zniszczone zostaną tereny przemysłowe, rolnicze i logistyczne. Ta hipotetyczna sytuacja spowodowałaby w Chinach kryzys, jakiego ten kraj nie widział od dekad. Cios ten odczułaby gospodarka całego świata, na którą Państwo Środka ma duży wpływ.

Wpływ katastrofy na rynek forex

Jakie byłyby konsekwencje dla rynku forex? Dane makroekonomiczne mają spory wpływ na funkcjonowanie rynku forex. Kryzys gospodarczy w Chinach wpłynąłby na spadek kursu chińskiej waluty, tym samym umacniając pozycje dolara amerykańskiego. Ameryka niewątpliwie wykorzystałaby szansę zdobycia przewagi nad jednym z głównych konkurentów, tym samym umacniając swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Pomimo dużych zmian na świecie, kursy dolarów kanadyjskich czy australijskich nie powinny znacząco się zmienić, podobnie ma się stosunek dolara amerykańskiego do walut europejskich. Trudno natomiast przewidzieć zachowanie się walut europejskich czy jena japońskiego.

Inwestuj ostrożnie

Informacja ta może być istotna dla wszystkich, którzy posiadają rachunek forex. Warto wziąć pod uwagę możliwe konsekwencje w planowaniu inwestycji długoterminowych i nastawić się odpowiednio na czas po rozwiązaniu tematu Tamy Trzech Przełomów, bowiem bardzo prawdopodobne, że „lekka deformacja”, jak uszkodzenie nazywa rząd chiński rzeczywiście okażę się nie prowadzić do katastrofy i wtedy kursy walut nie ulegną znaczącym zmianom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here