Dotacja z urzędu pracy na otworzenie firmy

W Polsce przybywa osób żywo zainteresowanych otworzeniem własnej działalności gospodarczej. To zjawisko znajduje swoje odzwierciedlenie również w działalności urzędów pracy. Oferują one bowiem dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Podstawowym walorem takiej formy pomocy jest jej bezzwrotny charakter. Przedsiębiorca niezwykle szybko uzyskuje potrzebną mu pomoc. Cała procedura trwa bowiem około półtora miesiąca.

Otrzymanie dotacji na otworzenie własnego biznesu implikuje jednak konieczność spełnienia licznych warunków. Konieczne jest legitymowanie się statusem osoby bezrobotnej, które uzyskuje się po uprzedniej rejestracji w urzędzie pracy. Następnie trzeba poczekać trzy miesiące. Po upływie wspomnianego okresu możliwe staje się przedłożenie wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej. Warto także zaznaczyć, że osoba ubiegająca się o dotacje na otworzenie własnej działalności gospodarczej nie może studiować w trybie dziennym. Może natomiast mieć status studenta studiów zaocznych.

Warto również podkreślić fakt, że osoba starająca się o dotację na otworzenie własnego biznesu nie może prowadzić działalności gospodarczej w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Dotacja na założenie działalności gospodarczej nie może być również zapewniona osobom, które w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówiły skorzystania ze stażu lub przygotowania zawodowego w ramach puli środków finansowych, jakimi wówczas dysponował konkretny urząd pracy.

Kolejny wymóg jest związany z prawem karnym. Osoba ubiegająca się o dotacje na rozpoczęcie władnej działalności gospodarczej nie może mieć na swoim koncie umyślnie popełnionego przestępstwa związanego z obrotem gospodarczym.

Osoba starająca się o dotacje na otworzenie własnego biznesu nie może dysponować innym dofinansowaniem na rozwój własnej działalności rolniczej lub gospodarczej w okresie pięciu lat poprzedzającym datę złożenia wniosku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here