Erasmus to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy aż 28 państw Unii Europejskiej oraz takie kraje jak Norwegia, Lichtenstein, Islandia, była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Turcja. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków oraz oczywiście poznać wspaniałych ludzi. W zależności od uczelni, studiowanie za granicą może odbywać się przez jeden semestr lub więcej. Na wyjazdy w ramach Programu Erasmus mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach licencjackich (inżynierskich), magisterskich lub doktoranckich;
 • są obywatelami państwa uczestniczącego w Programie lub posiadają prawo stałego pobytu lub status uchodźcy na terenie Polski;
 • w momencie wyjazdu są studentami co najmniej 2 roku studiów.

Uczelnia ma prawo określić szczegółowe kryteria i warunki, jakie muszą spełnić kandydaci na wyjazdy. Warunki te nie mogą pozostawać w sprzeczności z ogólnymi zasadami Programu i powinny być podane do ogólnej wiadomości. Kraje uczestniczące

 • 28 krajów Unii Europejskiej;
 • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria;
 • kraj kandydujący: Turcja.

Zalety wyjazdu na Erasmusa

 • poznanie języka, kultury i obyczajów oraz znakomitych ludzi. Obcowanie z czymś nowym uczy i kształci w nas nowe wartości oraz umiejętności.
 • Studiowanie za granicą bez obaw możesz wpisać w swoje CV
 • Przebywanie w obcym kraju uczy samodzielności i rozwija nasz charakter.
 • szansa zwiedzenia wielu ciekawych miejsc, zabytków i najbardziej intrygujących zakątków danego państwa.
 • Jeśli wybierzesz tętniące życiem miasto, to na pewno nie będziesz się nudzić, bo w chwilach wolnych od zajęć zostaniesz zasypany wieloma propozycjami. Kina, kawiarnie, kluby, muzea, teatry, parki.
 • Nauka za granicą to także wspaniałe wspomnienia i niesamowite relacje z ludźmi

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy podpisać umowę na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki i Porozumienie o programie praktyki.

 • Umowę dotyczącą wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium podpisuje się z uczelnią macierzystą.
 • Porozumienie o programie praktyki podpisane przed wyjazdem przez studenta, instytucję przyjmującą i uczelnię macierzystą, określa program i przebieg praktyki.
 • Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

Wady wyjazdu na Erasmusa

 • wyjeżdżając natrafisz na bariery językowe
 • Rozstanie z rodziną, chłopakiem czy znajomymi
 • Jeśli zdecydujesz się wyjechać, to na pewno nie będziesz chciał wracać

Erasmus plus praktykiJedno jest pewne – to doświadczenie, które będziesz wspominać do końca życia. Wnioski o przyznanie funduszy z budżetu programu Erasmus składają instytucje, a nie indywidualni beneficjenci. Studenci i pracownicy szkół wyższych zwracają się o dofinansowanie wyjazdów w ramach Erasmusa do swoich macierzystych uczelni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here