Fundusze europejskie dla firm w 2020 roku

W rozwoju polskich firm od lat pomagają fundusze europejskie. Warto wiedzieć, że ramach kończącej się perspektywy finansowej na lata 2014-2020 wciąż są do wykorzystania środki, z których skorzystać mogą między innymi małe i średnie przedsiębiorstwa. Niektóre nabory wniosków mają trwać nawet do 2021 roku. Dowiedz się, kto dokładnie może liczyć na wsparcie i jak pozyskać dotacje unijne dla swojej firmy.

Fundusze europejskie 2020 – na co firmy mogą pozyskać środki?

Rok 2020 jest ostatnim z bieżącej perspektywy finansowej, w ramach której Polska otrzymała rekordowo wysoką kwotę 82,5 miliarda euro. Już wiadomo, że kolejny budżet na lata 2021-2027 będzie znacznie skromniejszy – nasz kraj może otrzymać sumę nawet o 20% mniejszą niż w poprzednim rozdaniu. Na szczęście z aktualnie obowiązującej perspektywy wciąż do rozdysponowania pozostała spora pula środków.

Najwięcej, bo około 1,4 miliarda złotych ma być przeznaczonych na wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach w ramach III osi. Sporo pieniędzy czeka także na firmy potrzebujące dofinansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych, czy też środków na rozbudowę swojej infrastruktury B+R.

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, niektóre nabory mają być prowadzone nawet do 2021 roku. Dotyczy to na przykład programu „Granty na eurogranty” mającego pomóc w zwiększeniu innowacyjności i umiędzynarodowieniu firm z sektora MŚP.

Sporo konkursów jest skierowanych do startupów, które mogą liczyć na dotacje na innowacje, a dokładnie na rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wciąż o wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby bezrobotne chcące otworzyć własną firmę. Można tutaj liczyć zarówno na dotację pieniężną, jak również na doradztwo i pomoc prawną w założeniu działalności gospodarczej.

W jakiej formie udzielane są dotacje unijne?

W zależności od programu i konkursu fundusze europejskie mogą zapewniać wsparcie w różnej formie. Przykładowo, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o tzw. kredyt technologiczny na inwestycje związane z wdrożeniem nowych technologii. Wsparcie w tym przypadku polega na częściowym pokryciu spłaty zobowiązania zaciągniętego w banku komercyjnym.

Unijna pomoc w ramach funduszy może polegać również na bezzwrotnej dotacji, bezpłatnym doradztwie, poręczeniu kredytu, a nawet na zaoferowaniu udziału w międzynarodowej konferencji lub targach pomagającego nawiązać kontakty biznesowe.

Gdzie szukać informacji o naborach wniosków na dotacje unijne?

Jeżeli chcesz skorzystać z funduszy europejskich, w pierwszej kolejności musisz sprecyzować cel pozyskania środków. Kolejnym krokiem jest wyszukanie odpowiedniego konkursu, w którym można składać wnioski o dotacje. Tutaj pojawia się pewna trudność, ponieważ konkursy są ogłaszane w różnych terminach i w ramach wielu odrębnych programów takich jak:

– Regionalne Programy Operacyjne (każde województwo organizuje odrębne nabory wniosków)

– krajowe programy np. Inteligentny Rozwój,

– Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o finansowanie są udzielane m.in. w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, które działają w niemal wszystkich większych miastach w Polsce. Istnieją również ogólnopolskie i regionalne strony internetowe prezentujące aktualne konkursy i nabory wniosków.

Jak ubiegać się o dotacje dla firm?

O aktualnych naborach wniosków na dotacje unijne dla firm dowiesz się również ze strony subitoadvising.pl. Znajdziesz tu szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie, a także uzyskasz kompleksową pomoc specjalistów w przygotowaniu wniosku.

Warto pamiętać, że ubieganie się o fundusze europejskie zawsze powinno się rozpoczynać od sprecyzowania potrzeb firmy. Dopiero potem można zabrać się za wyszukanie odpowiedniego konkursu pozwalającego te potrzeby zaspokoić. W praktyce nie jest to łatwe ze względu na choćby bardzo dużą ilość programów różniących się formą i zakresem wsparcia, a także liczbę samych konkursów, które trudno dopasować do rzeczywistych oczekiwań przedsiębiorstwa. Już na tym etapie nieoceniona okazuje się więc pomoc specjalistów, którzy z racji swojego doświadczenia potrafią szybko i celnie podpowiedzieć firmie, o jakie konkretnie dotacje powinna się ubiegać.

Aby skorzystać z funduszy, należy również odpowiednio przygotować projekt inwestycji oraz dokumentację niezbędną do złożenia wniosku. Dotacje przyznawane są z reguły w trybie konkursowym. Oznacza to, że mają na nie szanse przedsiębiorstwa, które nie tylko spełnią wymogi formalne związane z dostarczeniem wszystkich dokumentów, ale przede wszystkim zaproponują najciekawszy projekt.

Pomimo skomplikowanej procedury ubiegania się o fundusze europejskie warto podjąć wyzwanie i spróbować je pozyskać dla swojej firmy. Nawet jeśli będzie to jedynie kredyt lub pożyczka na preferencyjnych warunkach, to z pewnością będzie korzystniejszym źródłem finansowania inwestycji niż zwykłe produkty bankowe. Ubieganie się o dotacje dla firm w 2020 roku wciąż ma sens, ponieważ do rozdania pozostało jeszcze sporo środków. W kolejnej perspektywie finansowej może być ich znacznie mniej, dlatego decyzji o skorzystaniu z pomocy unijnej lepiej długo nie odkładać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here