Gdzie ulokować oszczędności

Umiejętne lokowanie własnych oszczędności jest niezwykle ważne. Pozwala ono bowiem nie tylko uchronić kapitał przed inflacją, ale także wypracować konkretny zysk.

Dla osób, które wykazują dużą awersję do ryzyka, najbardziej rozsądnym rozwiązaniem są tak zwane bezpieczne formy oszczędzania. Do takich form należą niewątpliwie lokata terminowa oraz rachunek oszczędnościowy. Decydując się na otwarcie lokaty terminowej w konkretnej placówce bankowej, warto porównać oferty poszczególnych banków. Należy zwrócić uwagę nie tylko na wysokość proponowanego przez bank oprocentowania, ale także na pozostałe aspekty regulaminu danej lokaty terminowej.

Ciekawą alternatywą dla lokaty bankowej są obligacje. Jest to niezwykle bezpieczna forma zarządzania kapitałem. Podstawowym atutem obligacji jest to, że możemy je zbyć przed pierwotnie ustalonym terminem wykupu. Przewidywany zysk będzie w takim wypadku pomniejszony o zaledwie 1 procent. Podjęcie podobnej decyzji w przypadku rachunku oszczędnościowego wiązałoby się z utratą znacznej części odsetek.

Kolejnym pomysłem na ulokowanie posiadanych oszczędności są fundusze inwestycyjne. Cechują się one różnym stopniem ryzyka i odmienną stopą zwrotu. Bezpieczne fundusze inwestycyjne bazują przede wszystkim na aktywach rynku pieniężnego oraz obligacjach, natomiast struktura bardziej agresywnych funduszy inwestycyjnych opiera się w dużej mierze na akcjach oraz tak zwanych instrumentach pochodnych.

Ciekawą formą lokowania własnych oszczędności są także metale szlachetne. Należą do nich złoto i srebro. Z punktu widzenia inwestora bardziej opłaca się nabywać złoto, ponieważ — w przeciwieństwie do srebra — cena sprzedawanego przez dealera złota nie zawiera podatku VAT. Kupując złoto, należy mieć jednak na uwadze, że jego podstawową funkcją nie jest wypracowanie ewentualnego zysku w przyszłości, a ochrona kapitału. Złoto bowiem zachowuje swoją wartość nawet podczas poważnych kryzysów gospodarczych i konfliktów politycznych.

Inteligentne ulokowanie oszczędności nie jest łatwym zadaniem. Podczas podejmowania decyzji o wyborze konkretnej formy alokacji kapitału, trzeba uwzględnić nasze indywidualne potrzeby i preferencje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here