Praca za granicą dla studentów

Do niedawna zakładanie firmy było żmudnym i czasochłonnym przedsięwzięciem. Przedsiębiorca musiał się liczyć z tym, że całość procesu może zająć nawet kilka tygodni i pochłonąć wiele nerwów związanych z chodzeniem od okienka do okienka. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoba fizyczna, która zamierza rozpocząć własną działalność gospodarczą, zobowiązana jest do podjęcia dwóch kroków:

 • wypełnienia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • złożenia go w Urzędzie Gminy.

Indywidualna działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prowadzenia Gdzie założyć działalność gospodarcząprzedsiębiorstwa. Jej założenie nie jest warunkowane posiadaniem kapitału początkowego. Wymaga jedynie złożenia wniosku (CEIDG-1) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek należy składać drogą elektroniczną lub w wybranym Urzędzie Miasta/Gminy, bez żadnej przynależności miejscowej.

Rejestracja działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.ceidg.gov.pl. Wniosek wypełniony on-line należy podpisać w dowolnej gminie
 • w formie wniosku papierowego w gminie
 • wypełniajac wniosek on-line i podpisujac go swoim “podpisem zaufanym” przez internet
 • przesyłając wniosek listem poleconym do wybranej gminy
 • przez telefon

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:

 • gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
 • gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Wniosek CEIDG -1

Jest to zintegrowany formularz, wykorzystywany przy zakładaniu firmy, zgłaszaniu zmian w posiadanym wpisie, zawieszaniu i wznawianiu działalności oraz jej likwidowaniu. Wniosek CEIDG -1 jest jednocześnie:

 1. wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
 2. zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym na potrzeby NIP
 3. oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 4. zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany dla potrzeb ubezpieczeń społecznych

CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku CEIDG-1 wraz z informacją o dokonaniu wpisu do właściwego urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż następnego dnia roboczego po dokonaniu wpisu.

Koszty założenia firmy zależą od wielu czynników. Na przykład, opłaty związane z rejestracją firmy są uzależnione od tego, jaką formę prawną wybierzesz. Rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej jest bezpłatne. Rejestracja spółek osobowych i kapitałowych wymaga już pewnych nakładów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here