Idealna bariera przemysłowa

Bariery i barierki przemysłowe są nie tylko jednym z najtańszych typów zabezpieczeń, ale jak dowodzi praktyka, mogą też być jednym z najskuteczniejszych. Nie można jednak wskazać jednego konkretnego modelu, który były uniwersalnie najlepszym wyborem. Za każdym razem stosuje się inny zestaw kryteriów.

Norma na początek

Jeśli chodzi o przepisy europejskie, to wiele wymagań dotyczących barier schodowych, ale także stosowanych w przejściach i na platformach, opisanych jest w normie EN ISO 14122. Spełnienie wymogów stawianych w normie jest wymogiem oczywistym, jeśli barierka ma spełnić swoje zadanie, jednak autorzy normy pozostawili dość dużą swobodę producentom, jeśli chodzi o szczegółowe rozwiązania techniczne. Stąd też poza atestami oznaczającymi spełnienie normy podstawowej, zwykle trzeba uwzględnić kilka dodatkowych czynników. Warto jednak zaznaczyć, że z formalnego punktu widzenia nie każda barierka przemysłowa dla-przemyslu.pl musi spełniać wymagania normatywne – wiele będzie zależało od planowanego zastosowania.

Dodatkowe kryteria wyboru barier i barierek przemysłowych

  • Dobór materiału do możliwości i zastosowań. Barierka przemysłowa może być zwykle wykonana z różnych materiałów, a wybór pomiędzy nimi może być podyktowany czy to ceną poszczególnych modeli, czy ciężarem barierek, co ma istotne znaczenie w przypadku rozwiązań mobilnych, czy zidentyfikowanych czynników niszczących w środowisku pracy. Można sobie wyobrazić nie tylko, że inne barierki będą stosowane w zakładach chemicznych, a inne w czystych magazynach, ale też odmienne materiały do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.
  • Dokładne wymiary. Oczywistą rzeczą jest zawarcie wymagań minimalnych co do wymiarów barier bezpośrednio w normie branżowej, jednak niekiedy te wymagania są modyfikowane. Będzie to dotyczyło barier grodzących przejścia albo dostęp do niektórych obszarów zakładów przemysłowych. Zaostrzenie wymagań podstawowych często leży w interesie przedsiębiorcy.
  • Dodatkowe oznakowanie. W przypadku większości zastosowań wystarczające jest podstawowe oznakowanie zwiększające widoczność barierki przemysłowej, jednak w określonych warunkach można rozważyć – lub wręcz będzie to wymagane – zakup bariery o podwyższonej widoczności. Może to oznaczać na przykład możliwość zamocowania dodatkowych tablic ostrzegawczych na ramie barierki albo zawieszenie światła ostrzegawczego.

Choć nie istnieje jeden model barierki, o którym można by było powiedzieć, że jest najlepszy we wszystkich zastosowaniach, to na pewno warto postawić na wyroby sprawdzonych producentów – jakość w przypadku tego rodzaju zabezpieczeń zawsze pozostaje kryterium absolutnie pierwszorzędnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here