Dodatkowe pieniądze na emeryturę można odłożyć dzięki posiadaniu Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Wybór narzędzia oszczędzania zależy od akceptowanego poziomu ryzyka i oczekiwanego zysku. Warto wiedzieć, jakie są limity wpłat na IKZE i czy zgromadzone środki są dziedziczone.

IKZE – jak to działa? Podstawowe zasady

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli IKZE, to jedna z możliwości oszczędzania na emeryturę w trzecim filarze emerytalnym (obok IKE i PPE). Uczestnictwo w trzecim filarze jest dobrowolne, można otworzyć IKZE lub IKE w dowolnym momencie.

Zasada działania IKZE opiera się na wpłacaniu określonej ilości pieniędzy na swoje konto, by po spełnieniu warunków określonych w umowie otrzymać zgromadzone środki powiększone o wypracowany w czasie odkładania zysk.

Narzędzia IKZE są różnorodne i to od właściciela konta zależy, jak jego pieniądze są lokowane. Najpopularniejszym narzędziem inwestycyjnym i oszczędnościowym IKZE jest fundusz inwestycyjny. Portfel funduszu może być dywersyfikowany w zależności od tego, jak wysokie ryzyko jest akceptowane, a także jak wysoki zysk właściciel konta chce osiągnąć. Z zasady im większe ryzyko, tym też większy potencjalny zysk.

Środkami wpłacanymi na fundusz inwestycyjny w ramach IKZE można zarządzać samodzielnie lub zlecić to specjalistom z towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Ile można odłożyć? Limity rocznych wpłat na IKZE

Oszczędzanie na emeryturę przy pomocy Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego regulowane jest prawnie. Limity rocznych wpłat na IKZE określa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W 2018 roku na IKZE można wpłacić łącznie nie więcej niż 5331 złotych i 60 groszy.

Wypłata środków z IKZE, zachęta podatkowa, dziedziczenie

Wypłata środków z IKZE jest możliwa w dowolnym momencie. Jednak dokonanie wypłaty przed spełnieniem określonych warunków wiąże się z utratą korzyści podatkowej. Zwykle warunki, które trzeba spełnić, to osiągnięcie wieku 60 lub 65 lat oraz regularne wpłaty przez minimum 5 lat kalendarzowych. Wypłata pieniędzy zwykle jest jednorazowa, ale może być odbywać się w comiesięcznych transzach przez określony czas (wypłaty z IKZE nie są świadczeniem dożywotnim).

Od zysków wypracowanych w IZKE nie potrąca się podatku od zysków kapitałowych, dodatkowo roczne wpłaty można odliczyć od podstawy opodatkowania, płacąc tym samym mniejszy podatek. Brak podatku Belki dotyczy tylko tych kont, z których środki wypłacone zostały zgodnie z umową – po spełnieniu warunków przez właściciela.

Środki z IKZE są dziedziczone po śmierci właściciela konta. Nie są opodatkowane ani podatkiem od zysków kapitałowych, ani podatkiem od spadków i darowizn. Wypłata pieniędzy z IKZE po śmierci właściciela jest opodatkowana podatkiem dochodowym w wysokości 10 procent.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here