Jak faktoring może pomóc w zwiększeniu sprzedaży i rozwoju biznesu

Faktoring to popularna w ostatnim czasie metoda rozliczania faktur. Wiąże się z podpisaniem umowy pomiędzy faktorem a faktorantem na pewnego rodzaju „odkupienie” wierzytelności w postaci nieopłaconych faktur przez faktora. Faktoring to co innego niż windykacja – jest pojęciem szerszym i często zawiera w sobie także porozumienie dotyczące ewentualnej windykacji. Jeżeli zastanawiasz się nad nowymi inwestycjami, ale nie masz na nie środków z powodu niezapłaconych faktur – koniecznie przeczytaj!

Czym jest faktoring i jakie są jego rodzaje?

Faktoring to usługa, a raczej umowa zawierana pomiędzy faktorem (firmą która niejako odkupuje od ciebie faktury z odroczonym terminem płatności), a faktorem, czyli osobą która chciałaby otrzymać pieniądze za nie zapłacone faktury. To doskonała okazja dla Ciebie i Twojej firmy, by rozwinąć skrzydła w zakresie nowych inwestycji. Dlaczego?

Faktoring online to usługa, która pozwala zdalnie i bez wychodzenia z siedziby firmy zawrzeć umowę na zakup przez faktora niezapłaconych przez Twoich klientów faktur. Faktoring dzieli się na różne rodzaje, ale możemy wymienić ich najważniejszy podział na:

  • Pełny, niepełny, mieszany
  • Jawny bądź niejawny
  • Krajowy, międzynarodowy, eksportowy, importowy
  • Globalny, pojedynczy
  • Bankowy, pozabankowy
  • Wymagalnościowy, dyskontowy, odwrotny, zaliczkowy.

Skupmy się na faktoringu pod względem ryzyka, czyli: pełnym, niepełnym i mieszanym. Przy faktoringu pełnym otrzymujesz pełną kwotę za fakturę i nie musisz dalej myśleć o niej. Faktoring niepełny polega na tym, że faktorant musi martwić się o to, żeby klient zapłacił, ponieważ jeżeli klient tego nie zrob, faktorant musi zwrócić faktorowi pełną kwotę faktury w oznaczonym terminie. Faktoring mieszany to rodzaj umowy, która polega na tym, że faktor odpowiada do pewnej kwoty, którą klienci w całości powinni opłacić,  natomiast na faktoranta przychodzi odpowiedzialność powyżej umówionej z faktorem kwoty, powyżej której jest on zobowiązany do zwrotu w przypadku niewypłacalność klientów w danym okresie rozliczeniowym (np. faktor odpowiada do 80% wartości faktur, a faktorant powyżej, czyli w 20%).

W jaki sposób faktoring może pomóc w rozwoju firmy?

Faktoring to doskonały sposób na rozwój Twojego biznesu! Dzięki umowie z faktorem, iż pokryje on wartość Twoich nieopłaconych faktur, masz możliwość prowadzenia dalszych inwestycji, gdyż masz po prostu na to środki finansowe! Najbardziej interesującą możliwością jest faktoring pełny, ponieważ w tym przypadku masz możliwość całkowitego zapomnienia o nieopłaconej fakturze, a także ewentualnej windykacji, które to obowiązki przechodzą na faktora.

W innych rodzajach faktoringu także masz możliwość prowadzenia dalszych inwestycji – zależy to po prostu od Twoich klientów, których możesz dobrze znać i i mieć pewność, że wraz z upływem terminu płatności opłacą oni fakturę, a zatem możesz wybrać faktoring mieszany.

Jeżeli z całą pewnością możesz liczyć swoich klientów i ich płatność w określonym terminie, wybierz faktoring niepełny. Będziesz mógł korzystać ze środków finansowych od razu dzięki porozumieniu z faktorem, natomiast po opłaceniu faktury przez Twojego klienta problem faktury znika i występuje sytuacja win– win.

Faktoring to coraz bardziej popularna metoda zarówno płatności za faktury, jak i prowadzenia przez przedsiębiorców dalszych inwestycji. Czasami konieczne jest posiadanie zasobów finansowych „na już” i w tym przypadku faktoring sprawdzi się świetnie! Nie zwlekaj, gdyż to może uchronić Twoją firmę przed stagnacją i brakiem postępu w jej rozwijaniu. Dowiedz się więcej na https://pragmago.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here