adwokat

W życiu każdego człowieka może pojawić się moment, w którym będzie on musiał zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej. Czy to na przykład w kwestiach spadkowych, związanych z prawem rodzinnym lub prawem pracy, czy cywilnych. W takiej sytuacji możemy zastanawiać się, do kogo właściwie powinniśmy się zwrócić.

Wśród zawodów powiązanych z prawem można wymienić między innymi adwokata. Wiele osób z pewnością słyszało o takim zawodzie, ale już nie każdy wie dokładnie, czym zajmują się jego przedstawiciele. W takim razie, kim jest adwokat i jakie ma kompetencje?

Kim jest adwokat i co robi?

Adwokat to prawnik, który ukończył 5-letnie studnia prawnicze, a następnie 3-letnią aplikację adwokacką, po czym zdał egzamin zawodowy i został wpisany na listę adwokatów. Do jego głównych zadań należy udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii, aczkolwiek warto wiedzieć, że ma on również możliwość reprezentowania swoich klientów przed sądami (cywilnymi, ale też karnymi czy administracyjnymi).

Zawodu adwokata nie należy mylić z zawodem radcy prawnego. Chociaż adwokat i radca prawny aktualnie mają te same kompetencje, to należą do różnych samorządów i są wpisywani na oddzielne listy. Działanie obu tych grup zawodowych jest ściśle uregulowane prawnie.

Wyrażenie „prawnik” również nie jest tożsame z zawodem adwokata, ponieważ jako prawników można zakwalifikować także absolwentów studiów prawniczych, którzy nie ukończyli jakiejkolwiek aplikacji i nie mają tytułu czy to adwokata, czy radcy prawnego. Kompetencje takich osób znacznie różnią się od kompetencji prawników.

Specjalizacje adwokatów

Chociaż z zasady adwokat nie jest przypisany do jednego konkretnego działu prawa (lub kilku), to poszczególni adwokaci mogą mieć swoje specjalizacje, w których mają największą wiedzę i doświadczenie.

Wśród często spotykanych specjalizacji można wymienić prawo cywilne, spadkowe, karne i rodzinne, a także prawo pracy. Adwokaci udzielają też porad m.in. z zakresu prawa gospodarczego.

Więcej informacji na temat tego, jakie działania wchodzą w zakres poszczególnych specjalizacji, które oferuje Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Trochimiuk, można znaleźć tutaj: http://adwokat-trochimiuk.pl/.

Warto podkreślić, że adwokaci współpracują zarówno z osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorcami (na zasadzie udzielania jednorazowej porady prawnej lub abonamentu na stałą obsługę prawną).

Najważniejsze kompetencje adwokata

Adwokatów, poza wspomnianym już prawem do reprezentacji klienta przed sądem, charakteryzują przede wszystkim obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej.

Co więcej, muszą postępować zgodnie z zasadami ścisłego kodeksu etyki zawodowej, a jego złamanie skutkuje podjęciem działań dyscyplinarnych przez samorząd adwokatów. Między innymi adwokat nie może pozwolić, aby w ramach świadczenia swoich usług doszło do konfliktu interesów, a więc nie ma możliwości, na przykład reprezentowania powoda i pozwanego w tej samej sprawie.

Wszystkie te kwestie sprawiają, że zasięgając porady u adwokata można mieć pewność, że otrzymamy jedynie rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym informacje, a w razie potrzeby będziemy mogli liczyć także na profesjonalną reprezentację prawną przed sądem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here