Koszty założenia firmy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się jednak nie tylko z dopełnieniem wymogów formalnych zapisanych w przepisach prawa. Ważną kwestią jest także wysokość kosztów początkowych, które musi ponieść przyszły przedsiębiorca.

Koszty rejestracji firmy

Najtańsza w rejestracji jest jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna (rejestracja odbywa się w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Koszty założenia firmyGospodarczej poprzez złożenie druku CEIDG-1). Tak naprawdę proces rejestracji tych dwóch form prowadzenia biznesu jest bezpłatny. W przypadku spółek niezbędne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, który kosztuje 500 zł opłaty sądowej plus 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Koszty prowadzenia firmy

Do pierwszej grupy możemy zaliczyć następujące opłaty:

 1. Rejestracyjne:
 • jako czynny podatnik VAT lub podatnik VAT-UE – 170 zł. W planach jest zlikwidowanie tej opłaty, jednak w roku 2014 obowiązuje ona nadal,
 • rejestracja szczególnej formy działalności, np. spółki jawnej: wpis do KRS – 500 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • za rejestrację samochodu,
 • za dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych – 110 zł,
 • za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, np.:
 • podmiotu wykonującego działalność kantorową – 1087 zł,
 • podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w – zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych – 514 zł,
 1. Za wydanie zaświadczeń i pozwoleń:
 • zaświadczenie o numerze nadania NIP (np. jeśli zgubimy taki dokument. Przy zakładaniu działalności jest on wysyłany podatnikowi bez pobierania opłaty) – 21 zł,
 • zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (VAT-23 lub VAT-24) – 160 zł,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21 zł (za każdy egzemplarz),
 • pozwolenia lub koncesje, np. za zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji – 1087 zł,
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 1. Podatki:
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – przy zakładaniu spółki cywilnej 0,5% wartości umowy spółki. Podatek ten płaci także nabywca od umowy kupna-sprzedaży (np. komputera, samochodu lub innego przedmiotu) w wysokości 2%, jednak jeśli wartość umowy kupna jest ≥1000 zł,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek akcyzowy,
 • cło.
 1. Pozostałe:

upoważnienie osoby do podpisywania w naszym imieniu np. deklaracji VAT lub innych pism wyjaśniających bądź rejestrację – 17 zł

 • notarialna – np. przy zakupie nieruchomości,
 • sądowa – np. przy zakupie nieruchomości,
 • opłaty członkowskie – np. do Krajowej Izby Lekarskiej, Krajowej Izby Architektów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here