Kredyty gotówkowe ranking

Jest to kredyt udzielany na dowolny cel, w zależności od aktualnych potrzeb i wymagań. Kredyt jest wypłacany w całości na rachunek wskazany przez kredytobiorcę lub w kasie danego banku, jeśli nie posiada się konta. Zabezpieczeniem kredytu gotówkowego może być ubezpieczenie kredytu od następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych np. utrata Kredyty gotówkowe rankingpracy, może być też weksel in blanco, poręcznie. Osoby pozostające w związku małżeńskim wspólnie podpisują umowę pożyczki. W przypadku wyższej kwoty kredytu, bank może zażądać poręczenia osoby trzeciej lub innej formy zabezpieczenia. Kredyt gotówkowy to kredyt, który jest obecnie najczęściej zaciągany. Cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem wśród klientów. Ten rodzaj kredytu bardzo często zaciągamy na zakup sprzętu AGD lub RTV, kupno nowego auta, wakacje z rodziną czy remont mieszkania. Jedyny warunek jaki musimy spełnić aby uzyskać kredyt gotówkowy to prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie kredytu i dołączyć niezbędne dokumenty.

Rodzaje kredytów gotówkowych

Aby uzyskać kredyt gotówkowy, trzeba przedstawić:

  • dwa dokumenty tożsamości,
  • aktualne zaświadczenie o dochodach,
  • w przypadku emerytury lub renty wymagana jest decyzja oraz często ostatni odcinek emerytury lub renty.

Kredyt gotówkowy zaciągany jest w bankach, a także instytucjach parabankowych. Warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy tymi dwoma instytucjami, gdyż często okazuje się, że kredyt gotówkowy zaciągnięty w instytucji pozabankowej zawiera szereg niekorzystnych postanowień.

Spłata kredytu

Kredyty gotówkowe udzielane są w ratach równych lub malejących. Raty równe charakteryzują się tym, iż są stałe przez cały okres kredytowania, natomiast w przypadku rat malejących raty kapitałowo-odsetkowe maleją z każdym miesiącem spłaty. Za rozpatrzenie wniosku banki pobierają :

  • opłatę przygotowawczą za rozpatrzenie wniosku
  • prowizję za udzielenie i wykorzystanie kredytu
  • prowizję za podwyższenie lub odnowienie limitu na kolejny okres
  • opłaty związane z zabezpieczeniem, np. składka za ubezpieczenie kredytu

Wszystkie banki muszą stosować się do jednej reguły, wedle której oprocentowanie nominalne nie może przekroczyć pewnego pułapu – dwukrotności stopy procentowej plus 3,5%.

Najlepsze kredyty gotówkowe

  1. Plus Bank – kwotę 10 tys. zł na półtora roku pożyczy najtaniej. Koszt kredytu dla nowego klienta banku wyniesie 697 zł.
  2. Citi Handlowy – za kredyt zapłacisz łącznie 728 zł, czyli niecałe 50 zł
  3. Bank Millennium – Korzystając z Pożyczki Gotówkowej na 10 tys. zł, będziesz musiał oddać 826 zł więcej.

Jednym z obecnie najpopularniejszych produktów bankowych jest także kredyt w rachunku bieżącym. To krótkoterminowy kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym. Kartę kredytową zwykle otrzymujemy wraz z kontem, ale wiele osób korzysta z niej jedynie po to, aby dokonać płatności. Stanowi jeden z najpopularniejszych i najprostszych w obsłudze produktów bankowych, a także najprostszy w obsłudze kredyt.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here