Lokata dla dziecka

Coraz więcej rodziców jest szczerze zatroskanych o przyszłość swoich dzieci. Stale ewoluująca gospodarka i niepewność zatrudnienia sprawiają, że częste zmiany są utożsamiane z duchem naszej epoki. Wielu rodziców rozważa różne opcje zapewnienia swojemu dziecku stabilności finansowej w przyszłości.

Jednym z rozwiązań jest lokata terminowa. Aby jednak zrealizować taki pomysł, konieczne jest dysponowanie wolną gotówką. Lokata taka może mieć charakter terminowy lub dynamiczny. Oczywiście różne banki oferują różne oprocentowania i ograniczenia formalne zakładania takich lokat. Jeśli rodzic posiada konto internetowe, może otworzyć taką lokatę w zaciszu własnego domu. Wspomnianą lokatę da się odnawiać. Z chwilą, gdy ustalony okres, na którą została ona założona, upłynie, rzeczona lokata ulega automatycznej prolongacie.

Inną formą odkładania pieniędzy dla dziecka jest rachunek oszczędnościowy. W potocznym języku często określa się go mianem książeczki oszczędnościowej. Jest to swego rodzaju forma lokaty dla dziecka. Wyróżnia ją jednak pewien bardzo ważny szczegół. W Razie konieczności można bowiem wykorzystać środki na niej ulokowane. Oprocentowanie, jakim charakteryzuje się książeczka oszczędnościowa, jest zbliżone do oprocentowania lokat bankowych. Ważnym walorem opisywanej formy oszczędzania jest fakt, że odsetki przypisywane są systematycznie z każdym dniem prowadzenia książeczki oszczędnościowej.

Nieco mniej popularną formą zarządzania inwestycjami, które mają przyczynić się do stworzenia sporego kapitału dla dziecka, są fundusze inwestycyjne. Na rynku jest dostępnych mnóstwo funduszy inwestycyjnych, które cechują się zdywersyfikowanym portfolio aktywów finansowych i lokują swoje środki w różne typy aktywów. Zazwyczaj potencjalny zysk rośnie wprost proporcjonalnie do ryzyka, z jakim wiąże się inwestowanie w konkretny fundusz. Minimalna pierwsza wpłata, jaka pozwala zainwestować w fundusz, oscyluje zazwyczaj w granicach kwoty 100 złotych. Aby nabyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, trzeba odwiedzić bank lub biuro maklerskie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here