Ograniczenie kosztów i obciążeń administracyjnych – to efekt najnowszych zmian w dokumentacji transferowej, które ustaliły próg zwalniający najmniejsze podmioty z obowiązku tworzenia dokumentacji podatkowej.

Jak twierdzą eksperci specjalizujący się w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych za najważniejszą zmianę obowiązującą od 2017 roku uznaje się wprowadzenie jej trójstopniowego kształtu. Pierwszym poziomem dokumentacji cen transferowych będzie dokumentacja lokalna.

Co nazywamy dokumentacją lokalną?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy dokumentacja lokalna jest pierwszym poziomem dokumentacji cen transferowych. W jej skład wchodzą takie elementy jak szczegółowy opis poszczególnych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nazwa tej dokumentacji nie jest również przypadkowa, ponieważ jest ona przygotowywana na poziomie krajowym czyli lokalnym.

W jakich sytuacjach należy przygotować podstawowy element dokumentacji?

Obowiązek ten jest nakładany na wszystkich podatników których przychody lub też koszty przewyższyły próg 2 mln euro, jednocześnie musieli oni zawierać transakcje z podmiotami powiązanymi powyżej progów, które określone są w przepisach. Z kolei sam obowiązek tworzenia dokumentacji cen transferowych oraz zakres tych działań ściśle zależy od wysokości przychodów i kosztów osiąganych przez daną osobę w poprzednim roki podatkowym. Przyjmuje się następujący schemat: im wyższe przychody lub koszty wygenerował podatnik tym bardziej obszerną dokumentację musi przygotować.

Co zawiera dokumentacja lokalna?

W zgodzie z art.9 ust. 2b o CIT (art. 25a ust. 2b ustawy o PIT) dokumentacja lokalna powinna zawierać: Jasno określony rodzaj i przedmiot transakcji, dane finansowe takie jak przepływy pieniężne dotyczące transakcji i zdarzeń, wskazanie rodzaju jak i przedmiotu transakcji, dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące transakcji, opis danych finansowych podatnika, opis przebiegu transakcji. Jest to zaledwie część elementów niezbędnych do utworzenia wcześniej wspomnianej dokumentacji. Jak widzimy nie jest to sprawa łatwa dlatego też stworzenie dokumentacji cen transferowych  najlepiej przekazać to zadanie doświadczonym specjalistom takim jak kancelaria doradzcy podatkowego bilans.poznan.pl w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych.

Kiedy upływa termin sporządzania dokumentacji?

Art.9a ustawy o CIT mówi, iż dokumentację należy sporządzić nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za określony rok podatkowy. Praktyka pokazuje jednak, że podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym będą zobowiązani sporządzić dokumentację dotyczącą roku 2017 do końca marca roku 2018 r. Co więcej, wraz z deklaracją podatkową konieczne będzie złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

Jak możemy ocenić zmiany?

Wszystko ma swoje plusy i minusy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ustalenie progów przychodu poniżej, których nie należy sporządzać dokumentacji cen transferowych to zmiany te możemy rozpatrywać jak najbardziej na plus gdyż odciążą to podatników z niepotrzebnych kosztów i obciążeń administracyjnych. Inne zmiany nie prezentują się już tak dobrze, jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż nowe zmiany determinują konieczność rozszerzenia zakresu informacji, które należy zawrzeć w dokumentacji to są to zmiany niewątpliwie niekorzystne gdyż utrudniają, i przedłużają one cały proces tworzenia dokumentacji cen transferowych.   

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here