Co roku, przed przystąpieniem do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), większość z nas (podatników), zadaje sobie pytania dotyczące wyboru właściwego formularza podatkowego, opłacalności wspólnego rozliczenia dochodów z małżonkiem, możliwości skorzystania z przysługujących w danym roku podatkowym ulg i odpisów, a co za tym idzie obniżenia wysokości należnego fiskusowi podatku. Każdego roku coraz więcej osób decyduje się na przekazanie 1% wyliczonego podatku na cele wskazanej w PIT  (poprzez podanie numeru KRS) organizacji pożytku publicznego. Jeśli nie wiemy, na jakie cele przeznaczyć jedną setną naszego podatku (1%),zajrzyjmy na stronę:

http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html,

Zamieszczony jest tam aktualny wykaz organizacji , które uzyskały szczególny status organizacji pożytku publicznego, z którym wiąże się uprawnienie do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2017.

Zacznijmy od wyboru właściwego formularza PIT

Jeśli źródłem Twoich przychodów jest wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, pobierasz emeryturę lub rentę, otrzymujesz  świadczenie przedemerytalne, pobierasz zasiłek chorobowy lub zasiłek dla bezrobotnych, otrzymujesz wynagrodzenie z tytułu członkostwa w  rolniczej spółdzielni produkcyjnej, generujesz dochód z tytułu podpisanej umowy zlecenia, lub otrzymujesz pieniądze z praw autorskich lub innych praw majątkowych to powinieneś wypełnić PIT 37 lub PIT 37 online (pomocny będzie program PITax.pl Łatwe podatki). Jest to najczęściej wybierana deklaracja podatkowa przez osoby uzyskujące dochód opodatkowany według aktualnie obowiązującej skali podatkowej 18% lub 32 %. Pit 37 dotyczy wszystkich podatników, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatnika, czyli podmiotu pobierającego z wynagrodzenia podatnika zaliczki na podatek a także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz przekazującego je do odpowiednich urzędów. Dokonując rocznego rozliczenia podatku na formularzu PIT 37, możemy to zrobić sami, podjąć decyzję o wspólnym rozliczeniu dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Do odpowiednich pól deklaracji PIT-37 2017 wpisujemy wszystkie przychody, koszty ich uzyskania, składki odprowadzone na ubezpieczenia oraz zaliczki na podatek pobrane w ciągu roku. Nie musimy martwić się o popełnienie błędów rachunkowych  w czasie wypełniania deklaracji podatkowej. Zawsze możemy skorzystać z ułatwienia, jakim jest  program PIT 37. Można go znaleźć na wielu portalach podatkowych oraz na stronie Ministerstwa Finansów. Propozycję takich programów zamieszczają na swoich stronach internetowych organizacje pożytku publicznego. Deklaracja rozliczana przy pomocy program PIT 37 daje możliwość skorzystania z przysługujących ulg i odliczeń podatkowych za rok 2017.

Ulgi w rozliczeniu  PIT 37 lub PIT 37 online

Pamiętajmy, że dzięki obowiązującym ulgom, możemy  zaoszczędzić sporo pieniędzy. Program PIT 37 wskaże, z której ulgi mamy prawo skorzystać.

Ulgi odliczane od dochodu:

rehabilitacyjna, z tytułu przekazania darowizny, na nowe technologie, na Internet, ulga z tytułu wpłat na IKZE, ulga z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Ulgi odliczane od podatku:

ulga prorodzinna, czyli tak zwana “na dzieci” oraz ulga abolicyjna, zwana ulgą „zagraniczną”

Rozlicz PIT 37 2017 wspólnie z małżonkiem

Zasadniczo, małżonkowie powinni rozliczać się z fiskusem osobno, jeśli jednak spełniają określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zapisy, mogą skorzystać z preferencyjnych warunków i złożyć wspólne zeznanie podatkowe. W konsekwencji może to przynieść spore korzyści finansowe, zwłaszcza wówczas, kiedy jest jedno z małżonków zarabia dużo więcej. Zależy również od tego, jak długo para pozostaje w związku małżeńskim oraz jakie są źródła ich dochodów. Jeśli spełnione są  warunki zapisane w ustawie , to do właściwego urzędu skarbowego małżeństwo może przesłać jeden wspólnie wypełniony formularz PIT 37. O tym, że rozliczenie dotyczy małżeństwa informuje zaznaczenie odpowiedniego kwadratu  na formularzu oraz złożenie podpisu. Nie trzeba składać  dodatkowych  oświadczeń ani żadnych dokumentów potwierdzających że deklaracja dotyczy małżeństwa. Wystarczające  jest również podpisanie PIT przez jednego ze współmałżonków. Złożenie lub przesłanie drogą elektroniczną  PIT 37  przez męża powoduje, że, staje się on pełnomocnikiem żony i na odwrót.

Formularz PIT 37 2017 w formie tradycyjnej  i PIT 37 online należy przesłać do właściwego urzędu do ostatniego dnia kwietnia 2018 roku.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here