Płace nauczycieli

Płace nauczycieli

Zarobki nauczycieli, jak mało której grupy zawodowej w Polsce są ściśle określone. Wynagrodzenie minimalne określa ministerialne rozporządzenie.  Na nauczycielskie wynagrodzenie składa się pensja zasadnicza oraz dodatki. Pensja zasadnicza jest taka sama dla pedagogów w całym kraju i zależy od stopnia awansu zawodowego. Podstawą pensji nauczyciela jest tzw. wynagrodzenie zasadnicze. Zależy ono od stopnia awansu i od kwalifikacji. Do tego dochodzą dodatki. Są uzależnione od indywidualnej sytuacji nauczyciela lub od tego w jakiej pracuje gminie (wielkość niektórych dodatków ustalają samorządy, a te są zwykle bardziej lub mniej zamożne).

Zadania i obowiązki nauczyciela:

 • prowadzenie pracy dydaktyczno-oświatowej w szkole,
 • przekazywanie wiedzy zawartej w programach nauczania,
 • realizacja zadań pedagogicznych

Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ czynniki takie jak:

 • wielkość firmy,
 • kapitał firmy,
 • wykształcenie,
 • staż pracy,
 • region zatrudnienia.

Niewątpliwą zaletą zawodu nauczyciela są wolne wakacje, ferie i weekendy. Ferie i wakacje są dla nauczyciela urlopem, ponieważ w żaden inny dzień w roku szkolnym urlopu wziąć nie może. Ewentualnie 2 dni wolnego za opiekę nad dziećmi lub urlop bezpłatny. Zaletą jest również karta nauczyciela, który swojego pracownika chroni.

Zarobki nauczyciela

Przykładowe zarobki nauczycieli :

nauczyciel dyplomowany, z ponad 20-letnim stażem, który uczy biologii w gminnym gimnazjum, ma trzy nadgodziny w tygodniu oraz tzw. dodatek wiejski, na konto dostaje nieco ponad 3,2 tys. złotych;

nauczyciel kontraktowy w miejskiej szkole podstawowej na „gołym” etacie, bez nadgodzin ma pensję nieco ponad 2 tys. złotych;

nauczyciel mianowany z czterema nadgodzinami w tygodniu w szkole podstawowej w mieście, co miesiąc dostaje „na rękę” 2,9 tys. złotych.

Nauczyciele 40 godzin tygodniowo mogą przepracować w następujący sposób: 18 godzin Płace nauczycieliprowadzenia lekcji, reszta godzin na przygotowanie się do pracy, sprawdzanie prac domowych. Do tej pory nauczyciele musieli prowadzić także 2 godziny zajęć z uczniami zdolnymi i z tymi, którzy mają kłopoty w nauce.

Dodatki dla nauczyciela

Do wynagrodzenia zasadniczego (czyli brutto), nauczycielom przysługują różne dodatki:

 • dodatek wiejski, jeżeli szkoła znajduje się na wsi (10% wynagrodzenia zasadniczego)
 • dodatek mieszkaniowy, (kwota zależna od gminy, samorządu)
 • dodatek stażowy, dodatek za wysługę lat, przyznawany nauczycielowi w 4 roku pracy
 • dodatek motywacyjny- nie więcej, niż 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
 • dodatek za wychowawstwo lub pełnienie fukcji opiekuna stażu innego nauczyciela ( od 2% do 20% wynagrodzenia zasadniczego)
 • dodatek fukcyjny (za sprawowanie fukcji- patrz: punkt wyżej)- zależny od samorządu zarządzajającego
 • dodatek za trudne warunki pracy (np szkoła specjalna- do 50% wynagrodzenia zasadniczego)
 • dodatkowe wynagrodzenia za zastępstwa lub godziny ponadwymiarowe (czyli jak nauczyciel np ma więcej godzin do przepracowania tygodniowo, niż 18)
 • 13-tka (w tym roku ma być już wycofana, jako relikt przeszłości)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here