Podatek od mieszkania

Podatek od nieruchomości odprowadzą wszystkie osoby, które posiadają grunty, budynki, mieszkania lub lokale użytkowe (z księgą wieczystą). Osoby fizyczne uregulują płatność w czterech ratach. Wysokość podatków od zakupu mieszkania jest inna w zależności od tego, czy nabywamy lokal na rynku pierwotnym, czy na rynku wtórnym. W przypadku zakupu bezpośrednio od dewelopera pokrywamy podatek VAT, który jest już wliczony w cenę mieszkania, a zatem nie można go nazwać kosztem dodatkowym. Jeśli chodzi o jego stawkę, to zależy ona od powierzchni mieszkania. Za co płaci się podatek od nieruchomości

 • za grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem,
 • za budynek,
 • za mieszkanie lub lokal użytkowy, które są wyodrębnione prawnie, czyli mają księgę wieczystą.

Sprzedaż mieszkania a Urząd skarbowy

Sprzedaż nieruchomości, czyli np. domu lub mieszkania, należy zgłosić do urzędu skarbowego. Transakcja ta jest bowiem opodatkowana. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, w tym sprzedaży:

 • nieruchomości lub ich części,
 • udziału w nieruchomości,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana stawką w wysokości 19 proc. Podatek w takiej Podatek od mieszkaniawysokości jest odprowadzany od dochodu ze sprzedaży. Dodatkowymi kosztami są jeszcze wydatki związane ze sprzedażą, a więc np. prowizja pośrednika czy koszty notarialne. W koszty możemy też zaliczyć remont, jeśli został on wykonany na potrzeby sprzedaży mieszkania.

 

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku:

 1. od budynków lub ich części (od 1 m/kw powierzchni użytkowej):
 • mieszkalnych – 0,75 zł;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł;
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – 4,61 zł;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje OPP – 7,62 zł;
 1. od gruntów (od 1 m/kw powierzchni z wyjątkiem wód):
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) – 0,89 zł;
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni;
 • niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę (jeśli od dnia wejścia w życie planu upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy) – 2,98 zł;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację OPP – 0,36 zł;

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here