Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Prawo pracy oraz kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi stanowią bardzo rozległą dziedzinę i warto skonsultować wszelkie wątpliwości z nimi związane z radcą prawnym. W przypadku braku znajomości przepisów z tej dziedziny, przed podjęciem pracy, w jej trakcie, czy po rozwiązaniu umowy może wystąpić wiele problemów, mających wpływ na sytuację finansową.

Co warto wiedzieć podejmując nową pracę?

Podjęcie zatrudnienia wiąże się z szeregiem praw i obowiązków, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Radca prawny Natalia Zielmachowicz, prowadząca serwis http://radcaprawny-trojmiasto.pl/ specjalizuje się w prawie pracy i wskaże najkorzystniejsze rozwiązania. Do najczęściej prowadzonych spraw należy m.in. ustalenie istnienia stosunku pracy. Pracodawcy poszukujący oszczędności kosztem pracownika, często zamiast umowy o pracę, podpisują różnego rodzaju umowy cywilno-prawne, np. umowę zlecenie, aby uniknąć wysokich kosztów zatrudnienia. Radca prawny pomaga w takich sytuacjach ustalić, czy powinna zostać zawarta z pracownikiem umową o pracę.

Pracownicy niesłusznie zwolnieni z pracy mogą także dochodzić swoich praw, żądając uznania bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy i przywrócenie do pracy na dotychczasowym stanowisku, na tych samych warunkach. Kancelaria wspiera także pracowników, którzy padli ofiarą mobbingu i dskryminacji w miejscu pracy i których dobra osobiste zostały naruszone. W przypadku ewentualnych sporów, warto skonsultować też kwestię należnego wynagrodzenia za pracę, czy urlopu, szczególnie w przypadku rozwiązania umowy o pracę. W sprawach spornych, jeśli polubowne porozumienie z pracodawcą jest niemożliwe, Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Zielmachowicz reprezentuje pracowników przed sądami.

Pomoc w zakresie ubezpieczeń społecznych

Radca Prawny Natalia Zielmachowicz specjalizuje się w kwestiach związanych z emeryturami i rentami, świadczeniami rehabilitacyjnymi, a także wszelkiego rodzaju zasiłkami – m.in. chorobowymi, wyrównawczymi, opiekuńczymi, macierzyńskimi, czy pogrzebowymi. Tego rodzaju sprawy wymagają znajomości szeregu przepisów i dzięki współpracy z Kancelarią mamy pewność rzetelnego i korzystnego ich rozwiązania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here