Kształcenie młodzieży w kwestii prawa na studiach w Polsce opiewa w liczne przedmioty naukowe. Rezultatem takich działań jest mocna wartość merytoryczna polskich prawników.

I rok:

Historia państwa i prawa polskiego,
Powszechna historia państwa i prawa,
Prawo rzymskie,
Prawo konstytucyjne,
Logika dla prawników,
Wstęp do prawoznawstwa,
Socjologia albo Filozofia (jeden przedmiot do wyboru),
Ekonomia,
Łacina dla prawników,
Wychowanie fizyczne.

II rok:

Wstęp do prawa europejskiego (prowadzony w języku polskim) albo Introduction to European Institutional Law (prowadzony w języku angielskim),
Prawo cywilne cz. I (tj. prawo cywilne część ogólna, prawo rzeczowe oraz prawo rodzinne),
Doktryny polityczno-prawne,
Prawo karne,
Prawo międzynarodowe publiczne,
Prawo administracyjne,
Informatyka prawnicza (stacjonarnie albo w trybie e-learning),
Lektorat z języka obcego (w przypadku języka angielskiego realizowany jest kurs Legal English).

III rok:

Prawo cywilne cz. II (tj. zobowiązania, prawo spadkowe),
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne,
Prawo pracy,
Prawo finansowe,
Postępowanie karne,
Moduł wybieralny (tj. przedmiot wybierany przez studenta z dostępnej puli przedmiotów prowadzonych w języku polskim albo angielskim),
Proseminarium.

Ponadto:

Laboratorium (tj. zajęcia fakultatywne, w założeniach, o wymiarze praktycznym, np. symulacja rozprawy sądowej, warsztaty konstruowania pism procesowych, psychologia kontaktu z klientem).

IV rok:

Prawo gospodarcze i handlowe,
Postępowanie cywilne cz. I oraz cz. II (rozbicie na 2 części procedury cywilnej jest autorskim projektem UŁ WPiA, którego geneza w istocie sprowadza się do potrzeby wygenerowania dwóch etatów dla dwóch polemizujących profesorów),
Teoria i filozofia prawa,
Prawo gospodarcze publiczne,
Seminarium magisterskie,
Przedmioty podstawowe w ramach specjalizacji (oferowane specjalizacje to: wymiar sprawiedliwości – profil prawnokarny, wymiar sprawiedliwości – profil cywilnoprawny, prawo gospodarcze, prawo publiczne, prawo europejskie, prawo francuskie),
Moduł wybieralny.

V rok:

Wprowadzenie do prawa kanonicznego,
Etyka zawodów prawniczych,
Seminarium magisterskie,
Przedmioty podstawowe w ramach specjalizacji,
Moduł wybieralny.

Takie wykształcenie dostają studenci prawa w Polsce. Dzięki temu mamy wykwalifikowanych prawników, których warto wybrać podczas rozprawy, czy szukając porady prawniczej.

WIEDZANET.PL

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here