Programy do monitorowania czasu pracy pracowników są obecnie bardzo popularne, choć wiele osób myśli, że znajdują zastosowanie głównie w wielkich korporacjach i dużych zakładach. Warto jednak wiedzieć, że rejestracja czasu pracy nie jest kwestią podlegającą decyzji pracodawcy i nie tylko w takich miejscach można czy należy ją prowadzić.

Kto powinien prowadzić rejestrację czasu pracy?

Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy bez względu na zatrudnioną liczbę pracowników oraz bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę. Wyjątek dotyczy jedynie pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej. W tych trzech przypadkach ewidencja czasu pracy nie jest prowadzona.

Ewidencja czasu pracy – dla pracodawcy czy dla pracownika?

Często zdarza się, że pracownicy myślą, że rejestracja czasu pracy ma na celu jedynie zadbanie o interesy pracodawcy, czyli sprawdzanie, czy jego personel nie spóźnia się do pracy, bądź czy w czasie zajęć nie wychodzi załatwiać swoich spraw prywatnych. Jest to jednak także sposób ochrony pracownika, gdyż dzięki zapisywanym danym może on np. ubiegać się o dni wolne lub dochodzić swoich roszczeń przed Sądem Pracy. Dla obu stron jest to więc tak samo ważne.

Systemy rejestracji czasu pracy przydają się w szczególności w zakładach pracy wielozmianowej, w dużych firmach oraz tam, gdzie pracownicy mają dużą swobodę, a przez to ich kontrola jest utrudniona.

Rejestracja czasu pracy – można łatwiej

Coraz więcej firm decyduje się na skorzystanie z elektronicznych systemów rejestracji czasu pracy. Jest to znacznie wygodniejsze niż papierowa lista obecności, bardziej wiarygodne, przede wszystkim jednak – bardziej miarodajne, gdyż system taki uwzględnia znacznie więcej informacji niż papierowa lista, na której pracownik jedynie podpisuje się, gdy przychodzi do pracy.

Systemu RCP, czyli rejestracji czasu pracy, nie da się oszukać, w ten sposób więc skuteczniej swoje interesy mogą chronić zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Kontrolować można nie tylko absencję i spóźnienia pracownika, ale też, w zależności od rodzaju wybranego systemu i jego funkcji, na przykład czas jego wyjść prywatnych i służbowych, nadgodziny, odbiór dni wolnych czy nawet czas poświęcany na konkretne projekty, co pozwala zbadać obowiązkowość, sumienność i wydajność pracowników. Na bazie powyższych danych można więc podejmować wiele znaczących dla firmy decyzji.

Dla samych pracowników także jest to korzystne, gdyż w razie jakichkolwiek oskarżeń, np. o nieusprawiedliwione czy przedwczesne opuszczenie stanowiska pracy, łatwo można dociec prawdy. Przyłożenie karty do czytnika przy wejściu do budynku jest też znacznie mniej czasochłonne i kłopotliwe dla pracowników niż wpisywanie się na listę, oszczędza więc ich czas. I wreszcie, obecność w firmie systemu RCP może być motywująca, na przykład jeśli chodzi o unikanie spóźnień.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Generix.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here