Usługi HR, czyli istotna pomoc w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie

Organizacja pracy firmy odbywa się na wielu płaszczyznach, z których każda jest tak samo ważna dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Aby wszystkie działania przebiegały sprawnie i przynosiły oczekiwane efekty, warto zatrudnić specjalistów do koordynowania pracami poszczególnych działów. Jednym z nich jest HR – niezwykle ważna komórka każdego przedsiębiorstwa, która pomaga w prowadzeniu administracji personalnej.

Usługi HR

HR to skrót z języka angielskiego od słów human resources, co oznacza zasoby ludzkie. Już sama nazwa wskazuje, że specjalista, który pracuje w tym dziale ma bezpośredni kontakt z pracownikami firmy, a konkretnie – rekrutuje, organizuje szkolenia, motywuje, ale i zwalnia. Oprócz tak pojętej polityki personalnej, HR-owiec coraz częściej zajmuje się w firmie obsługą kadrowo-płacową pracowników w zakresie ich umów o pracę, wynagrodzeniami, rozliczaniem, realizacją innych świadczeń, prowadzeniem dokumentacji personalnej, tworzeniem nowej dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia pracowników oraz współpracuje z pozostałymi działami w przedsiębiorstwie. Podsumowując, rolą specjalisty HR jest sprawne zarządzaniem zasobami ludzkimi w danej firmie w taki sposób, żeby ich praca była efektywniejsza, ale też czuwa nad przestrzeganiem praw pracowników, chociażby w kwestii ich wynagrodzeń. Wśród licznych obowiązków HR-owca wyróżnić można kilka niezwykle istotnych działań z punktu widzenia poszczególnych pracowników, ale i całej firmy. Są one związane z rekrutacją, kadrami i płacami, leasingiem pracowników, dodatkowymi świadczeniami na ich rzecz oraz organizacją szkoleń.

Usługi rekrutacyjne

Rekrutacja stanowi podstawowy element związany z procesem zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista HR, który świadczy usługi w obrębie danej firmy, zajmuje się zorganizowaniem i przeprowadzeniem całego procesu rekrutacyjnego. Ze względu na potrzeby i możliwości przedsiębiorstwa, rekrutacja może być wewnętrzna (dotyczy wyłącznie pracowników firmy i często ma charakter awansów i poziomych przesunięć) lub zewnętrzna (kandydaci na stanowisko poszukiwaniu są poza firmą). Specjalista HR może samodzielnie przeprowadzać rozmowy z kandydatami na poszczególne stanowiska, ale może też uczestniczyć w takich spotkaniach jako słuchacz i obserwator. Wyciągnięte wnioski służą HR-owcowi do usprawnienia procesu rekrutacyjnego, aby w przyszłości przebiegał on jeszcze lepiej. Efektem dobrze zorganizowanej rekrutacji jest szybkie pozyskanie nowych pracowników o kompetencjach, których dotychczas brakowało w firmie, przy jednoczesnym poniesieniu niewielkich kosztów całego procesu.

Kadry i płace

Z obowiązków i działań specjalisty HR często wynikają zadania kadrowe. Ich istotą jest takie zarządzanie ludźmi, żeby wykonywana przez nich praca pozwalała realizować cele firmy, ale też, aby równocześnie zaspokajać potrzeby pracowników oraz stwarzać warunki do rozwoju. Z tymi działaniami nierozerwalnie jest związana obsługa kadrowo-płacowa, która obejmuje wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów o pracę oraz rozliczanie pracowników z ich urlopów, zwolnień lekarskich, zasiłków itp.

Świadczenia na rzecz pracowników

HR-owiec, który zajmuje się świadczeniami na rzecz pracowników, ma w obowiązku składanie zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, GUS i PEFRON. To także rozliczanie osób zatrudnionych w firmie za wykonaną przez nich pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych albo objętych regulaminową premią. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, dodatkowymi świadczeniami mogą być m.in. wydatki pracodawcy związane z zapewnieniem odzieży ochronnej i roboczej, posiłków, dojazdu do miejsca pracy, okularów do korekcji wzroku, obowiązkowych badań lekarskich czy należności z tytułu odbytej podróży służbowej. Tego rodzaju usługi, związane z rozliczaniem dodatkowych świadczeń, realizuje na rzecz konkretnej firmy specjalista HR, w ramach swojej wielozadaniowości.

Leasing pracowników

Leasing pracowniczy to bardzo popularne zjawisko, które polega na wynajmie pracowników, z którymi zawiera się umowę opartą na pracy tymczasowej, określonej przez ustawę. W tym celu konieczne jest podjęcie współpracy z agencją pracy tymczasowej, która wyznacza osobę w ramach leasingu. Nad tymi działaniami również czuwa specjalista w ramach świadczonych usług HR.

Szkolenia

Ciągłe kształcenie się kadry pracowniczej to bardzo ważny element, który ma bezpośredni wpływ na jakość wykonywanych obowiązków, a tym samym na rozwój przedsiębiorstwa. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzanie szkoleń na miejscu w firmie, które są dostosowane do rodzaju branży oraz aktualnych potrzeb. Organizacja takich przedsięwzięć jest objęta przez usługi HR, a więc należy do obowiązków specjalisty HR. To jego zadaniem jest m.in. znalezienie odpowiedniej firmy i szkoleniowca, który przygotuje i poprowadzi zajęcia, określenie optymalnego czasu oraz miejsca na przeprowadzenie szkolenia, a także zadbanie o to, aby poniesione koszty były adekwatne do jakości zrealizowanej usługi.

Współpraca z profesjonalistami z obszaru HR niesie za sobą szereg korzyści, które są odczuwalne zarówno przez właściciela przedsiębiorstwa, jak i jego poszczególnych pracowników. Tym samym, zyskuje cała firma. To bardzo ważne, aby specjaliści czuwali nad obszarem związanym z kadrami i płacami oraz ogólnie pojętą administracją personalną. Dzięki temu można mieć pewność, że wszystkie procesy, które odbywają się w tym zakresie w firmie, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a więc są bezpieczne. W poszukiwaniu profesjonalnego HR-owca warto skorzystać z pomocy tego serwisu: https://aleo.com/pl/firmy/uslugi-dla-firm/uslugi-hr-i-kadrowo-placowe. W tym jednym miejscu znajdują się liczne wizytówki od sprawdzonych usługodawców. Dzięki temu, można zaoszczędzić cenny czas i zyskać gwarancję dobrego wyboru.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here