W ciągu prowadzenia działalności gospodarczej mogą zdarzyć się przerwy w wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W takim przypadku przedsiębiorca może zostać wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT. Brak zakupu towaru lub korzystania z usług, które uprawniają do odliczenia VAT nie zwalnia jednak podatnika z konieczności składania deklaracji.

W ciągu prowadzenia działalności gospodarczej mogą zdarzyć się przerwy w wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W takim przypadku przedsiębiorca może zostać wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT. Brak zakupu towaru lub korzystania z usług, które uprawniają do odliczenia VAT nie zwalnia jednak podatnika z konieczności składania deklaracji. W takim przypadku jest on zobligowany do złożenia „deklaracji zerowych”.

Z obowiązku złożenia VAT (w tym „deklaracji zerowej”) zwolniony jest podatnik, który zlikwiduje firmę lub zawiesi działalność.

Wykreślenie z urzędu

Z urzędu podatnik zostaje wykreślony z rejestru VAT, gdy nie stawi się na indywidualne wezwanie przesłane przez naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego lub urzędu skarbowo-celnego. Wezwanie może wysłać również dyrektor izby administracji skarbowej oraz szef Krajowej Administracji Skarbowej. Na takie wezwanie może zgłosić się podatnik lub jego prawny pełnomocnik.

Z rejestru VAT wykreśla się podatników, gdy podane przez nich dane są niezgodne z prawdą lub urząd nie może skontaktować się z taką osobą bądź jej pełnomocnikiem.

Istnieją również inne przypadki, które pozwalają wykreślić podatnika VAT z rejestru na mocy urzędu. Chodzi tutaj o podatników, którzy zawieszają DG zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej. Firma musi zostać zawieszona co najmniej na 6 miesięcy.

Z rejestru VAT skreślani są także podatnicy, którzy przez 6 miesięcy lub 2 kwartały nie złożą deklaracji VAT (taką sytuację reguluje art. 99 ust. 1, 2 lub 3). W przypadku, gdy podatnik wyjaśni naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego powód nie złożenia deklaracji i niezwłocznie dostarczy zaległe dokumenty, pozostanie w rejestrze VAT.

Kolejną przesłanką do wykreślenia podatnika z rejestru VAT jest złożenie przez 2 kolejne kwartały lub 6 miesięcy „deklaracji zerowych” (brak zakupu towaru lub usług uprawniających do odliczenia podatku VAT). W przypadku, gdy podatnik udowodni, że brak zwrotu VAT wynika ze szczególnej specyfiki prowadzonej działalności, nie zostanie on wykreślony z rejestru.

Podatnicy, którzy zawieszają DG na okres minimum 6 miesięcy, ale w tym czasie będą wykonywać czynności opodatkowane składką VAT, mają obowiązek zgłosić ten fakt do naczelnika urzędu skarbowego i wskazać czas wykonywania takich czynności. Na mocy takiego zawiadomienia podatnik nie zostanie wykreślony z rejestru VAT lub naczelnik wznowi rejestrację firmy na czas, który został podany przez podatnika.

Wznowienie działalności gospodarczej

W momencie, gdy podatnik wznowi DG po okresie jej zawieszenia, automatycznie zostanie on zarejestrowany w rejestrze VAT (status zostanie ponowiony sprzed momentu zawieszenia działalności).

Informacji udzielił: biuro rachunkowe Gdynia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here