Zatrudnienie niepełnosprawnych

Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że rynek pracy należy do pracownika. Jest ogromna ilość ogłoszeń. Jeśli ktoś chce pracować to wystarczy włączyć komputer, połączyć się z Internetem i rozpocząć poszukiwania. Wiadomo, że zarówno ilość ogłoszeń jak i wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju poszukiwanej pracy oraz regionu w jakim chcemy podjąć pracę.

Tylko czy w tym gąszczu ogłoszeń można znaleźć jakąś pracę dla osoby niepełnosprawnej? Okazuje się, że tak. I to wcale nie są pojedyncze ogłoszenia.

Wbrew pozorom pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają pracowników legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Zwłaszcza tych, którzy posiadają lekki bądź umiarkowany stopień. Zatrudnianie takich osób wiąże się z różnymi korzyściami dla zakładów pracy przy niewielkich udogodnieniach dla zatrudnianych osób. Korzyści, na które może liczyć pracodawca to różne dofinansowania, ale także zmniejszenie bądź całkowite usunięcie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON.

Pytanie, na co mogą liczyć zatrudniane osoby niepełnosprawne? Czy to, że dostaną pracę to już w samo sobie stanowi atut? Czy otrzymują jakieś dodatki do wynagrodzenia albo jakieś inne profity?

Na pewno mogą liczyć na dostosowanie stanowiska pracy do swoich potrzeb – przynajmniej te osoby, które mają umiarkowany stopień niepełnosprawności. Jeśli chodzi o wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego, to w większości jest ono na równym poziomie z wynagrodzeniami osób, które zajmują w firmie podobne stanowiska. Co zresztą jest jak najbardziej zrozumiałe. W zatrudnianiu osób bardzo ważne jest równe traktowanie. Nie można zatem wypłacać wyższego wynagrodzenia osobom niepełnosprawnym, które wykonują dokładnie tą samą pracę co inni pracownicy, tylko dlatego, że legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ta zasada działa jednak w dwie strony. Pracodawca nie powinien wypłacać takim osobom niższego wynagrodzenia w związku z posiadanym orzeczeniem. Jeśli zatrudniana osoba wykonuje te same obowiązki, co pozostali pracownicy to powinna być tak samo wynagrodzona.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here