Zdolność kredytowa - czym jest i jak ją poprawić

Termin zdolności kredytowej jest łatwe do zdefiniowania. Pod pojęciem zdolności kredytowej rozumiemy zdolność kredytobiorcy do uregulowania uprzednio zaciągniętych zobowiązań finansowych w określonym czasie. Istnieje wiele sposobów na poprawienie zdolności kredytowej. Warto przedstawić niektóre z nich.

Osoba, której zależy na dobrej zdolności kredytowej, powinna zatroszczyć się swoją historię w Biurze Informacji Kredytowej. Informacje, które udostępnia bankom BIK, determinują nasz wizerunek jako kredytobiorcy. Warto zatem przed złożeniem wniosku o kredyt sprawdzić nasz indywidualny raport, który przechowuje BIK. Jeśli okaże się, że mamy jeszcze jakiekolwiek niespłacone w terminie zobowiązania, należy je uregulować jak najszybciej. Sprytnym sposobem na poprawienie zdolności kredytowej jest również skorzystanie z taniego kredytu konsumenckiego i spłacenie go w wyznaczonym czasie.

Aby polepszyć naszą zdolność kredytową, warto również zrezygnować z kart kredytowych oraz tak zwanego kredytu odnawialnego powiązanego z rachunkiem bieżącym. Przy kalkulowaniu zdolności kredytowej banki dodają do regularnych zobowiązań około 3-5 procent dostępnego limitu.

Kolejnym sposobem na zwiększenie naszej zdolności kredytowej jest zmniejszenie liczby osób, które wchodzą w skład naszego gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać optymalną zdolność kredytową, warto wziąć kredyt w złotówkach. Wynika to z faktu, że banki zwykle wyolbrzymiają koszty związane z przewalutowaniem kredytu zaciągniętego w walucie obcej.

Aby zoptymalizować swoją zdolność kredytową, można również skorzystać z tak zwanego kredytu refinansowego. Kredyt ten polega na przeniesieniu dotychczas posiadanych kredytów do nowego tańszego banku.

Prozaicznym sposobem, który pozwala poprawić zdolność kredytową, jest wydłużenie okresu spłaty zaciągniętego kredytu. Wspomniana modyfikacja implikuje niższe raty kapitałowo-odsetkowe. Przekłada się to na uzyskanie lepszej zdolności kredytowej.

Jak widać, poprawienie zdolności kredytowej nie jest rudnym zadaniem. To przede wszystkim od nas zależy, w jaki sposób je zrealizujemy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here