Działalność gospodarcza krok po kroku


Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju nakładów. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymieniają wydatków, które są uznawane za koszty w działalności gospodarczej. Jedną z zalet prowadzania własnej działalności gospodarczej są duże możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów. W ich skład może wchodzić komputer, samochód, sprzęt biurowy,

Skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy

Trzy najpopularniejsze sposoby na zdobycie dofinansowania dla firmy to:

 • dotacja z UE (do 100.000 zł)
 • dotacja z UP (do 20.000 zł)
 • kredyt gotówkowy (do 350.000 zł)

działalność gospodarczaPlusy i minusy działalności gospodarczej

Plusy działalności gospodarczej:

 • łatwa do założenia,
 • łatwa do prowadzenia,
 • generuje praktycznie zerowe koszty przy rejestracji,
 • posiada bardzo tanią księgowość.

Minusy działalności gospodarczej:

 • przymus opłacania składek ZUS bez względu na to, czy firma generuje jakikolwiek obrót,
 • odpowiadanie własnym majątkiem za długi firmy.

Koszty związane z założeniem działalności

Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się z poniesieniem różnych wydatków, takich jak:

 • opłata skarbowa w urzędzie skarbowym, jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek VAT-R (zarejestrowanie jako podatnik VAT czynny lub zwolniony),
 • wyrobienie pieczątki,
 • założenie konta w banku,
 • zakup niezbędnego wyposażenia np. komputer,
 • zakup materiałów jak artykuły biurowe,
 • zakup usług związanych z tworzeniem strony internetowej.

Krok po kroku

Krok 1 – zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. Wypełnienie wniosku spowoduje zgłoszenie działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o wpis do ewidencji jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w ramach Głównego Urzędu Statystycznego.

Krok 2- Określenie zakresu działalności gospodarczej. Zakres działalności należy określić na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Krok 3- Zgłoszenie do ZUS. W ZUS-ie trzeba dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego.

Krok 4- Nadanie numeru REGON.

Krok 5- Wybór formy opodatkowania. W formularzu CEIDG- 1 wybiera się również formę opodatkowania. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru między kilkoma formami opodatkowania. Najbardziej popularne formy to:

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Pieczątka firmowa- wyrobienie pieczątki firmowej nie jest prawnie wymagane, jednakże jest ważnym krokiem przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Krok 6- Założenie rachunku bankowego.

Krok 7- Sanepid (opcjonalnie)

Krok 8- PIP (opcjonalnie). Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej zobowiązany jest zawiadomić o tym Państwową Inspekcje Pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here