Emerytura dla kobiet

Kobieta ma prawo do przejścia na emeryturę powszechną w wieku 60 lat. Ponadto kobieta musi udowodnić, że posiada 20 letni okres składkowy i nieskładkowy. Kobiety mogą przejść Emerytura dla kobietna emeryturę, jeśli posiadają krótszy o 5 lat staż ubezpieczeniowy, wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet lub 20 lat dla mężczyzn. Prawo do emerytury powszechnej przysługuje kobiecie, która przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę pracowała na podstawie umowy o pracę lub też prowadziła działalność gospodarczą. Na emeryturę powszechną może liczyć także kobieta, która przed złożeniem wniosku nie pracowała zarobkowo i nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Kobiety mogą wcześniej odejść na emeryturę, np. na pomostówkę. Zawód kobiety musi znaleźć się na rządowej liście dołączonej do ustawy z 2008 r. Na liście są: tancerze zawodowi, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, maszyniści, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Również nauczycielki, ale tylko te ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnione w więzieniach i domach poprawczych.

Emerytura

Emerytura to świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. Podstawową cechą świadczenia emerytalnego jest brak jego ekwiwalentności w stosunku do wartości składek z tytułu ubezpieczenia społecznego płaconych przez czas aktywności zawodowej. Jeśli kobieta w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego będzie chciała dalej pracować, pracodawca nie ma prawa jej zwolnić. Sąd Najwyższy uznał, że osiągnięcie wieku emerytalnego nie może być powodem wypowiedzenia.

Emerytura z urzędu

Kobiety urodzone po dniu 31 grudnia 1948 roku mają prawo do emerytury powszechnej, w wieku 60 lat, bez względu na liczbę udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych. Jest jednak warunek, w dniu ukończenia 60 lat muszą pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy i podlegać ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez jakikolwiek okres czasu. Odprowadzanie składek ZUS od stosunkowo niskiej podstawy wymiaru przekłada się na odpowiednio niski stan konta emerytalnego w ZUS. Oznacza to, że odprowadzanie składek przez okres 45 lat może nie wystarczyć do uzbierania emerytury w wysokości nawet 500 zł. W takim przypadku emerytura jest, automatycznie, z mocy ustawy, podwyższana do poziomu emerytury minimalnej.

Kobieta może przejść na wcześniejszą emeryturę pracowniczą, jeśli ukończy 55 lat i ma łącznie co najmniej 30 lat składkowych (np. zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej) i nieskładkowych (np. przebywania na zwolnieniach lekarskich lub na urlopie wychowawczym, pobierania świadczenia rehabilitacyjnego). Wystarcza również co najmniej 20 lat takich okresów, jeśli lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdziły całkowitą niezdolność do pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here