Istota cen transferowych

Zarządzanie w sposób optymalny organizacją, szczególnie bardzo rozbudowaną, to skomplikowany proces. Przedsiębiorstwo nastawione na osiąganie zysków, musi być kierowane w sposób właściwy – jedną z dróg zarządzania jest wprowadzenie pomiędzy jednostkami powiązanymi cen transferowych.

Jak ustalać ceny transferowe?

Cena transferowa to najogólniej rzecz ujmując, cena jaką ustalają pomiędzy sobą podmioty z pominięciem zasad panujących na wolnym rynku. Pozwala to na ustalenie ceny na poziomie, który pozwala na skuteczne zarządzanie organizacją oraz na osiągnięcie jak najwyższej korzyści finansowej, zarówno dla poszczególnych spółek jak i dla całej grupy kapitałowej. Ceny te ustalane są odgórnie – w zależności od polityki podatkowej, kursów walutowych czy nawet czynników politycznych mają doprowadzić albo do obniżenia zobowiązań podatkowych w skali grupy kapitałowej, albo do podniesienia wyniku finansowego konkretnej spółki. Dzięki możliwości swobodnych zmian mogłoby wystąpić duże pole do nadużyć, jednak ustalanie cen transferowych jest ograniczone przez przepisy prawa podatkowego. Ceny transferowe to także narzędzie do maksymalizowania zysku lub minimalizowania straty w przedsiębiorstwach, a w niektórych przypadkach mogą być głównym atutem w walce o konkurencyjność na rynku danej spółki.

Co dają ceny transferowe spółce i grupie kapitałowej?

Zarówno poszczególne spółki, jak i cała grupa kapitałowa może osiągać wymierne korzyści na ustalaniu cen transferowych na odpowiednim poziomie. Po pierwsze, możliwym jest przeniesienie dochodów do tej części grupy, która leży w obszarze o bardziej atrakcyjnych przepisach podatkowych lub celnych. Po drugie to także sprawne narzędzie odgórnego zarządzania w strukturach całej grupy kapitałowej. Co równie ważne, ustalanie cen na niskim poziomie, poniżej ceny rynkowej, może spowodować, że konkretna spółka uzyska pozycję lidera w danym obszarze, a możliwe jest nawet osiągnięcie pozycji monopolisty. Ceny transferowe to także droga do maksymalizacji dochodu dla centralnej spółki lub minimalizacji jej strat. Odgórne ustalenie tych cen powoduje, że w razie potrzeby, możliwym jest wzmocnienie wyniku finansowego konkretnego z podmiotów. Ceny transferowe to sprawne narzędzie zarządzania i optymalizacji finansowej.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here