Urlop pracowniczy

Urlop – jest to czas wolny pracownika od świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Kwestie urlopowe są regulowane przepisami kodeksu pracy. Pracownik może wnioskować o udzielenie mu urlopy jednak nie oznacza to, że pracodawca zawsze ma obowiązek go udzielić. Urlop przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowę o pracę.

Długość urlopu:

 • Urlop wypoczynkowy-20 dni
 • Urlop bezpłatny- Brak ograniczenia co do długości
 • Urlop tacierzyński- Od 6 tygodni do 14 tygodni
 • Urlop ojcowski- 14 dni
 • Urlop rodzicielski-32 (34) tygodnie (po urlopie macierzyńskim)
 • Urlop wychowawczy- Do 3 lat
 • Urlop na żądanie-4 dni

Rodzaje urlopów pracowniczych

 1. Urlop wypoczynkowy

rodzaju urlop przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. W założeniu celem takiego urlopu jest „regeneracja sił i odpoczynek pracownika”. Do zapłaty wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy zobowiązany jest pracodawca.

 1. Urlop bezpłatny

Pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za urlop bezpłatny jednocześnie w trakcie jego trwania pracownik nie może zostać zwolniony. Pracownik może wziąć dzień, kilka dni, miesiąc, kilka miesięcy lub nawet rok urlopu bezpłatnego – jednakże w przypadku trwania dłużej niż 3 miesiące takiego urlopu, pracodawca lub pracownik mogą wystąpić o możliwość wcześniejszego odwołania z takiego urlopu.

 1. Urlop macierzyński

W przypadku urodzenia jednego dziecka, w czasie jednego porodu podstawowy urlop Urlop pracowniczymacierzyński wynosi 20 tygodni. W przypadku urodzenia dwójki lub większej liczby dzieci, w czasie jednego porodu okres urlopu macierzyńskiego (podstawowego) wynosić może od 31 do 37 tygodni. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego matka lub ojciec mogą wykorzystać urlop rodzicielski trwający do 32 tygodni w przypadku jednego dziecka oraz do 34 tygodni w przypadku większej liczby dzieci urodzonych w czasie jednego porodu. Łączny wymiar urlopu w przypadku urodzenia jednego dziecka może wynosić nawet do 52 tygodni.

 1. Urlop tacierzyński

Aby ojciec mógł przejąć część urlopu przysługującego matce, musi na niego przejść bezpośrednio po tym jak zrezygnuje z niego matka nie wcześniej niż po upływie 14 tygodni urlopu.

 1. Urlop ojcowski

Urlop ojcowski może wykorzystać pracownik, którego dziecko nie ukończyło 24. miesiąca życia. Do zapłaty wynagrodzenia za urlop ojcowski zobowiązany jest ZUS.

 1. Urlop rodzicielski

Łączny wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi do 32 tygodni w przypadku jednego dziecka oraz do 34 tygodni w przypadku większej liczby dzieci urodzonych w czasie jednego porodu. Z tego urlopu można skorzystać w pelnym lub niepełnym wymiarze. Jednorazowo lub maksymalnie w czterech częściach, przy czym każda z nich nie może być krótsza niż 8 tygodni.

 1. Urlop wychowawczy

Warunkiem otrzymania takiego urlopu jest opłacanie przez co najmniej 6 miesięcy składek na ubezpieczenia społeczne.

 1. Urlop na żądanie

Urlop na żądanie jest częścią przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, a nie jest to odrębny (dodatkowy) urlop.

 1. Urlop okolicznościowy

W zależności od rodzaju wydarzenia, długość urlopu okolicznościowego waha się od 1 do 2 dni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here