Apteczka pierwszej pomocy w zakładzie pracy jest akcesorium obowiązkowym. Każde miejsce pracy powinno posiadać dobrze funkcjonujący system pierwszej pomocy, który umożliwi pomoc w razie wypadku. W zakładzie powinny znajdować się również osoby, które są przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy. Prawa te pracodawca musi respektować na podstawie ustawy z Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku.

Co powinno znaleźć się w apteczce?

Zawartość apteczki może się różnić w zależności od branży, w której działa przedsiębiorstwo, a także warunków, w jakich pracują jej pracownicy. Nieco inne zestawy proponowane są dla zakładów gastronomicznych i spożywczych, inne natomiast sprawdzą się lepiej w fabrykach, czy też biurach. Jej ostateczny skład powinien być konsultowany z lekarzem, który sprawuje opiekę medyczną nad pracownikami placówki. Podczas konstruowania jej zawartości niezwykle ważne jest wzięcie pod uwagę rodzajów zagrożeń, na jakie mogą być narażenie pracownicy, a także stopnia ich nasilenia.

Apteczka powinna pozostawać pod opieką pracownika, który jest przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. To on będzie również odpowiadał za bieżącą jej obsługę, a więc: uzupełnianie, sprawdzanie terminów przydatności, a także weryfikację warunków przechowywania poszczególnych jej elementów. Wszyscy pracownicy danego zakładu muszą być poinformowani o tym, kim jest osoba odpowiedzialna za apteczkę oraz posiadająca niezbędne przeszkolenie. Liczba pracowników, którzy przypadają na konkretny zakład – jak również ich przeszkolenie – jest ściśle uzależnione od tego, z jakimi zagrożeniami muszą mierzyć się w codziennej pracy pracownicy owego przedsiębiorstwa.

Standardowo w apteczce powinny znaleźć się:

* rękawice lateksowe,
* maseczka do sztucznego oddychania,
* agrafka,
* nożyczki z tępymi końcówkami,
* chusteczki lub gaziki do dezynfekcji,
* opaska elastyczna (najlepiej w kilku rozmiarach),
* bandaż dziany (również o kilku szerokościach),
* kompres gazowy,
* plaster z gazą,
* plaster na szpuli,
* chusty trójkątne,
* koc ratunkowy,
* siatka opatrunkowa,
* instrukcja udzielania pierwszej pomocy
wraz z wykazem telefonów alarmowych.

Źródło: http://www.narzedziak24.pl/ochrona-bezpieczenstwo/apteczki-pierwszej-pomocy.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here