Co warto wiedzieć o kalkulatorach podatkowych

Narzędzia takie jak kalkulatory podatkowy pomagają przy wyliczeniach podatkowych, kadrowych i płacowych. Przydają się firmom, zakładom pracy czy samozatrudnionym, którzy chcą wyliczyć swoje wynagrodzenie. Więcej na ten temat poniżej.

  1. Kalkulator wynagrodzeń – czym jest?
  2. W czym pomaga kalkulator brutto netto?

Kalkulator wynagrodzeń – czym jest?

Niezawodne kalkulatory podatkowe pomogą wyliczyć wynagrodzenie, samozatrudnienie, składki przedsiębiorcy, wartość brutto/netto czy odliczenia od PIT-u. Używając kalkulatora wynagrodzeń obliczymy wartość pieniędzy wypłacanych z tytułu umowy o pracę, zlecenie  czy dzieło. Takie wyliczenie wskazuje składki ZUS, czy koszty uzyskania przychodów. Kalkulator wylicza wynagrodzenie netto na podstawie przekazaną informację na temat wynagrodzenia brutto  Można wybrać opcję ryczałtowego obliczania kosztów pracownika miejscowego i tego dojeżdżającego. Zaletą jest uwzględnienie wielu warunków, takich jak rozliczenie wspólne z małżonkiem lub osoba samotnie wychowująca dziecko. Dobry kalkulator wynagrodzeń uwzględnia także warunki ograniczenia rocznego składek ZUS, emerytalnej, rentowej oraz chorobowej.  Gdy składka zdrowotna jest wyższa niż zaliczka na podatek zmniejsza się ja do wysokości zaliczki na podatek. Uwzględnia się także pełną odpłatność na wszystkie przepracowane godziny z wynagrodzenia brutto z umowy. W przypadku urlopu ta kwota nie byłaby pełna. Dzięki kalkulatorom nie musimy prosić o pomoc specjalistę, tylko mamy wynik na wyciągnięcie ręki.

kalkulator brutto netto

W czym pomaga kalkulator brutto netto?

Ustalenie kwoty podatku VAT zależy od uzgodnienia ceny netto lub brutto. W tym pomoże kalkulator brutto netto, który ułatwia wystawienie faktury i wykonywanie obowiązków względem organów skarbowych. Kwotę podatku wylicza się na podstawie iloczyny podstawy opodatkowania (netto) oraz stawki VAT. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Sumy ceny netto i wartości VAT stanowi wartość brutto, czyli ostateczną wartość towaru. Dla tego przy cenie netto powinniśmy dodać wartość podatku VAT zgodną z właściwą stawką. Przy cenie brutto podatek VAT stanowi część tej ceny. W takim przypadku trzeba ustalić cenę netto jako iloraz kwoty brutto oraz 1,xx (xx to stawka VAT).  I zanim do tego dojdziemy brakuje nam wyliczenie kwoty VAT, która jest iloczynem ceny brutto oraz xx/1xx. Np. dla stawki 23% VAT obliczamy x23/123, aby obliczyć kwotę podatku oraz brutto/1,23, aby obliczyć cenę netto. Jak widać zadanie nie jest proste, dlatego warto skorzystać z kalkulatorów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here