Rodzaje metod wyceny przedsiębiorstwa

Wycena firmy to często spotykany proces w biznesie. Wykonuje się je w różnych celach. Od tego w jakim celu dokonuje się wyceny zależy także metoda jaką się do wyceny zastosowuje. Wyróżnić można trzy główne metody wyceny firmy.

Metoda dochodowa

W celu wyceny przedsiębiorstwa często stosuje się metody dochodowe. Zgodnie z tą metodą wartość przedsiębiorstwa wynosi tyle ile suma obecnych i przyszłych przepływów pieniężnych. Mowa tu o przepływach wolnych od wszelkich obciążeń. Wycena przedsiębiorstw za pomocą metody dochodowej ma swoje zalety i wady. Pierwszą zaletą jest przełożenie dochodów oraz ryzyka na wartość podmiotu. Druga zaleta to brak ograniczeń w stosowaniu tej metody. Metoda dochodowa ma jednak i swoje wady. Przede wszystkim mowa tu subiektywnym podejściu osoby wyceniającej przedsiębiorstwo. Poza tym metoda ta opiera się na prognozach, które często są trudne do przewidzenia.

Metoda majątkowa

Wycena przedsiębiorstw często realizowana jest również za pomocą metody majątkowej. Metoda ta polega na przeprowadzeniu odpowiednich oszacowań wartości aktywów, które pomniejszone są o obecne oraz przyszłe zobowiązania firmy. Przypadku metody majątkowej zastosowane mogą być cztery jej rodzaje. Mowa tu o metodzie skorygowanych aktywów netto, metodzie rynkowej wartości likwidacyjnej, metodzie odtworzeniowej oraz metodzie księgowej. Tak jak w przypadku metody dochodowej, tak i metoda majątkowa ma swoje zalety i wady. Największą zaletą metody majątkowej jest oparcie wyceny firmy o twarde dane dotyczące składników majątkowych przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o wady to wymienić trzeba z pewnością fakt, iż w metoda majątkowa często pomija wartości intelektualne przedsiębiorstwa.

Metoda porównawcza

Wycena przedsiębiorstw odbywa się także za pomocą metody porównawczej. Metoda ta dzieli się na metodę giełdowych mnożników rynkowych oraz metodę transakcyjnych mnożników rynkowych. To jaka metoda zostanie zastosowana zależy od tego czy firma jest notowana na giełdzie czy nie. Główną zaletą metody porównawczej jest prostota szacunków oraz możliwość uzyskania w miarę obiektywnego wyniku. Do wad zaliczyć można przede wszystkim dość uproszczony charakter, który często abstrahuje od specyfiki wycenianej firmy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here