Zwrot podatku z Holandii

Zastanawiasz się, jak przebiega proces zwrotu podatku za pracę w Holandii? Potrzebujesz się rozliczyć z urzędem? Dowiedz się, jak uzyskać zwrot podatku z Holandii, komu on przysługuje oraz jakie dokumenty należy złożyć do urzędu skarbowego.

Zwrot podatku z Holandii – komu przysługuje?

Zwrot podatku z Holandii przysługuje każdej osobie, która była legalnie zatrudniona na terenie tego kraju. Holenderskie prawo nakazuje pracodawcom potrącać część wynagrodzenia na poczet zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeżeli odcinki wypłat były wyższe niż kwota obowiązującego podatku, w takim wypadku pracownikowi przysługuje prawo ubiegania się o zwrot nadpłaconego zobowiązania podatkowego.

Podatek w Holandii – niezbędne dokumenty do rozliczenia

Każda osoba pracująca na terenie Holandii, otrzymuje od pracodawcy roczną kartę podatkową (Jaaropgaaf). Na karcie znajdują się informacje o wysokości otrzymanego wynagrodzenia z każdego miesiąca oraz wysokość kwoty odprowadzonego podatku. Do rozliczenia podatku powinieneś skompletować również:

  • kopię dowodu osobistego lub paszportu,
  • zaświadczenie o dochodach z polskiego Urzędu Skarbowego,
  • dokument bankowy potwierdzający właściciela rachunku,
  • kopię wszystkich rocznych rozliczeń spoza Holandii za dany rok podatkowy,
  • salaris (odcinek z wypłaty).

Rozliczenie podatku z Holandii – termin składania deklaracji podatkowych

Holenderski urząd skarbowy nie wyznacza konkretnych terminów, w których konieczne jest składanie deklaracji o zwrot podatku. Pomimo tego, że terminy nie są określone, to istnieją ogólnie przyjęte zasady związane z dostarczeniem odpowiedniego druku do urzędu. Osoby, które złożą wniosek o zwrot podatku z Holandii w terminie do ostatniego dnia marca, otrzymają nadpłatę najpóźniej do ostatniego dnia czerwca tego samego roku. W przypadku, w którym podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji, czas rozpatrzenia dokumentu oraz wypłaty wydłuża się (od 6 miesięcy do nawet 3 lat).

Zwrot podatku Holandia – co wpływa na jego wysokość?

Karta podatkowa nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na wysokość wypłacanego podatku. Do prawidłowego wyliczenia zobowiązania podatkowego holenderski urząd bierze pod uwagę również:

  • status rezydenta – w przypadku, w którym 90% dochodów podatnika zostało uzyskanych w Holandii, takiej osobie przysługuje dodatkowa ulga podatkowa wynikająca z posiadanego statusu rezydenta,
  • rok podatkowy – w każdym roku zmieniają się progi podatkowe, co przekłada się na wysokość podatku; im większe zarobki pracownika, tym większe zobowiązanie podatkowe,
  • wiek – osoby do 65. roku życia płacą wyższe podatki niż seniorzy, którzy przekroczyli ten wiek; osobom starszym często przysługuje również dodatkowa ulga podatkowa dla osób w podeszłym wieku,
  • partner fiskalny – rozliczanie się z partnerem z reguły jest korzystniejsze i wpływa na zmniejszenie zobowiązania podatkowego; partnerem fiskalnym są osoby, które mieszkają z podatnikiem, są zameldowane pod jednym adresem, są małżonkiem lub mają wspólne dzieci,
  • rodzaj dochodu – w zwrocie podatku znaczenie ma również źródło, z których pochodzi dochód; nadpłata podatku należy się osobom, które również przebywały na zasiłku chorobowym; koszty leczenia choroby, która była nieobjęta polisą ubezpieczeniową, przyczyniają się do zwiększenia kwoty zwrotu podatku.

Zwrot podatku z Holandii po latach

Podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej Holandia umożliwia ubieganie się o zwrot podatku z poprzednich lat. Możliwość rozliczenia nadpłaty podatku obowiązuje do pięciu lat wstecz – oznacza to, że obecnie rozliczysz się za pracę w latach 2015-2019. Termin ubiegania się o zwrot podatku z 2015 roku mija 31.12.2020 (termin analogiczny jest do pozostałych lat). Jeżeli potrzebujesz pomocy w złożeniu deklaracji za ubiegłe lata, odwiedź stronę https://all-tax.pl/, na której otrzymasz profesjonalne wsparcie w zwrocie podatku z Holandii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here